Панорамен изглед на Кърджали


Начало Новини

Три нови услуги за деца и младежи в риск предоставя Община Кърджали

 30 Юни 2022

Днес в залата на Бизнес инкубатора се проведе пресконференция по проект „Заедно в подкрепа на децата на Кърджали-2“, чийто ръководител е главният експерт в общинската администрация Нермин Мехмед. В изпълнението на проекта, чиято реализация стартира през декември на 2021 година, са включени три социални услуги за деца и семейства, а те са Дневен център за подкрепа на деца с увреждания и техните семейства, Център за обществена подкрепа и Наблюдавано жилище. Общият капацитет на трите услуги, с които услугите в община Кърджали стават общо 15, е 200 места.

Общата стойност на проекта, който се изпълнява по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2014-2020”, е 2 212 158 лева, а периода на изпълнение е 2 декемвмри 2021 година-31 декември 2023 година.

„Проектът е насочен към продължаване на процеса на деинституционализация на грижата за децата чрез разкриване на 3 нови социални услуги, осигуряващи възможности за социално включване и адаптация. Именно това е неговата основна  - подкрепа на процеса по деинституционализация, чрез предоставяне на подходящи социални услуги в общността за децата и младежите в риск, включително и за децата с увреждания и техните семейства, гарантираща им живот в семейна среда и равен достъп до услугите за социално включване”, каза по време на пресконференцията Нермин Мехмед.

Тя посочи и проектните дейности, които включват подбор и наемане на персонал – процес, който е завършил, разкриване и предоставяне на три нови социални услуги за деца и семейства, закупуване на специализирано транспортно средство и допълнително оборудване и обзавеждане.

„Изпълнението на проекта ще доведе до осигуряване на равен достъп до качествена грижа и услуги за деца и младежи според индивидуалните им потребности, изграждане на умения за самостоятелен живот и подготовката им за включване в живота на общността, осигуряване на подкрепа на семействата на децата с увреждания, както и предоставяне на услуги за превенция”, коментира Нермин Мехмед.

По думите й от 22 юни е назначен персонала на трите социални услуги. „В момента провеждаме обучение. Хората, които желаят да ползват услугите, могат да отидат до Дирекция „Социално подпомагане”, отдел „Закрила на детето”, за да може да се изготви предварителна оценка за потребностите. Тогава тези родители с децата им  ще бъдат пренасочени за ползване на услугите. И след като бъде издадена тази предварителна оценка или заповед, според това какъв е случая – дали се касае за дете, което е в риск или нормално дете, което иска да ползва услугите, тези предварителни оценки се подават на съответния директор на услугата”, разясни Нермин Мехмед.

Още снимки
 Прочитания: 1281 пъти


2018-2024 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign