Панорамен изглед на Кърджали


Начало Новини

Обсъждат готовността за работа при зимни условия

 13 Декември 2007

Актуална информация относно създадената организация и готовност за действие при влошени метеорологични условия през есенно - зимния период на 2007/2008 г. бе представена на вчерашното заседание на Оперативния щаб за подготовка, поддържане и снегопочистване на уличната и пътна мрежа в град Кърджали и района на Община Кърджали . В заседанието участваха ръководителите на Районна пътна служба, “ЕVN България Електроразпределение “ АД - /КЕЦ-Кърджали/, ВиК ООД район Кърджали, ОЧБ ЕООД, “Тинан Клинър” АД и “Пътно поддържане” ЕООД. Те бяха запознати с организационния план за подготовка, поддържане и снегопочистване на уличната и пътна мрежа в град Кърджали и района на общината през зимния период и със Заповед № 1335 от 20 ноември тази година на кмета на общината от гл. специалист “Гражданска защита” Димитър Петров.
Всички участници в заседанието се запознаха и с указанието на кмета на Община Кърджали относно предприемане на превантивни мерки за намаляване на последствията за населението и инфраструктурата при усложнена зимна обстановка през сезон есен - зима 2007-2008г.
Според него кметовете на населени места и ръководителите на потенциално- опасни обекти на територията на общината трябва да докладват незабавно на оперативния дежурен по Общински съвет за сигурност и управление при кризи за възникналите извънредни ситуации и влошени метеорологични условия на територията на съответните кметства и дружества.
В срок до 30 април 2008 година трябва да се поддържа постоянна връзка между оперативния дежурен на Общ. СС и дежурните на Районна пътна служба, РПУ и фирмите, сключили договор за зимно почистване за събиране на информация и координиране на съвместни действия при влошени метеорологични условия.
В срок до 20 декември тази година ръководителите на , “ЕVN България Електроразпределение “ АД - /КЕЦ - Кърджали/, ВиК ООД район Кърджали и Районна пътна служба трябва да определят реда и длъжностните лица, които да събират и обобщават информацията за обстановката и да уведомяват ежедневно оперативния дежурен по Общ. СС.
Кметовете на населени места трябва да определят лица, които през целия есенно -зимен сезон постоянно да следят нивото на водата и състоянието на стените на потенциално –опасните микроязовири и състоянието на складовете с пестициди.
Постоянен за периода е и срокът за приоритетно почистване на проблемните дъждоприемни шахти и опасни участъци по уличната мрежа в Кърджали, както и да бъде създадена организация за бързо отстраняване на всички съществуващи и възникнали течове по улиците и пътищата на общината с оглед недопускане на заледяване по тази причина.

В указанието е посочено, че до 21 декември тази година кметовете на кметства заедно с главния специалист Гражданска защита трябва да изготвят списъци по кметства за наличието на техника собственост на физически и юридически лица, която може да се ползва при големи кризисни ситуации. От своя страна комисия от община Кърджали трябва да извършва ежемесечно проверки за освобождаване на пътните платна и тротоарите /банкетите/ от разположените върху тях дърва за огрев, битови отпадъци и строителни материали.


 Прочитания: 3252 пъти


2018-2024 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign