Панорамен изглед на Кърджали


Начало Новини

Представиха проучване за дискриминацията в Кърджали

 14 Декември 2007

Необходимо е да се работи още дълго време върху нагласите на хората и промяната на стереотипите спрямо различията в обществото. Това сочат данните от направеното национално представително социологическо изследване на агенция “Скала”, придружено с разширена извадка за Хасково и Кърджали.
Проучването е възложено от Български център за Джендър изследвания и подкрепено от МТСП в рамките на Европейската година на равните възможности –2007 и бе представено днес по време на семинар в Кърджали.
Участниците в срещата -членове на Съюза на инвалидите, представители на ОД “Полиция”, РД “Социално подпомагане”, сектор “Образование ,здравеопазване и социални дейности “ в Община Кърджали и специализирани детски заведения бяха запознати с дискриминационните нагласи на населението от двете съседни области. Социологическото проучване е на база шест основни признака- пол, възраст, етническа принадлежност, религия и увреждани и сексуална ориентация.Анкетирани в област Кърджали и Хасково са 600 души в периода 10-30 септември т. г.
Данните бяха представени днес от Явор Комитов –изследовател от агенция “Скала”. Таня Тишева от БЦДИ представи актуална информация, свързана с проблеми на множествената дискриминация и по-специално с елементите на дискриминация, основани на пол, бедност и уязвимост на определени групи жени.
Още снимки
 Прочитания: 2179 пъти


2018-2024 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign