Панорамен изглед на Кърджали


Начало Новини

Всички избирателни списъци в община Кърджали вече са обявени

 25 Май 2005

Във връзка със Закона за избиране на народни представители от общинска администрация съобщават, че всички избирателни списъци в община Кърджали вече са обявени. Информация може да се получи в стая №111 за град Кърджали, сектор ГРАОН, а за останалите населени места в кметствата.
Съгласно чл. 36 на Закона, избиратели, чийто постоянен и настоящ адрес са в различни населени места, могат да поискат писмено да бъдат вписани в избирателният списък по настоящ адрес, но не по-късно от 10 юни тази година. От общинска администрация, съобщават още, че за гласуване на друго място се издават удостоверения на избиратели, които предварително писмено заявят, че няма да гласуват по постоянен адрес. Удостоверенията ще се издават до 14 юни. И още един срок, който трябва да се запомни. 17 юни е датата, до която всеки избирател може да поиска отстраняване на непълноти и грешки в избирателните списъци. Това става с писмено заявление до кмета на общината, кметството или кметския наместник.


 Прочитания: 3194 пъти


2018-2024 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign