Панорамен изглед на Кърджали


Начало Новини

От 31 март започна плащането на местните данъци и такси

 02 Април 2008

От 31 март започна плащането на местните данъци и такси, съобщиха от общинска администрация Кърджали. Данъкът върху недвижимите имоти и такса битови отпадъци може да бъде платен на четири вноски. До 30 юни желаещите могат да платят целия размер на данъка с 5% отстъпка или I –ва и I I-ра вноска. До 30 септември е срокът за плащане на I I I-та вноска, а до 30 ноември на IV-тата.
Данъкът върху превозните средства се заплаща на две вноски, напомнят от отдел “Местни данъци и такси”. До 30 юни може да бъде внесен целия размер на данъка с 5% отстъпка или I-та вноска по него. Срокът за заплащане на I I-рата вноска е до 30 септември.
От 2008 г. патентният данък е местен данък. Това означава, че декларациите за облагане с патентен данък се подават в общината, където се намира обекта а не в офисите на Националната агенция за приходите.
В тази връзка от отдел “Местни данъци и такси”- Кърджали информират, че плащането на този вид данък се извършва на четири вноски.
До 30 април е срокът, в които може да се плати целия размер на патентния данък с 5% отстъпка или I-ва и I I-ра вноска. До 31 юли се заплаща I I I-тата вноска, а до 31 октомври – IV-тата.
Плащането на задълженията може да се направи на касите в салона на отдел”Местни данъци и такси”, намиращ се над Паспортна служба, чрез пощенски запис или по банков път по сметката на Община Кърджали :
IBAN – BG 74 SOMB 91308435063444
BIC – SOMB BG SF
Общинска банка – клон Кърджали
Кодовете за вид плащане са :
441400 – окончателен годишен патентен данък
442100 – данък върху недвижимите имоти
442300 – данък върху превозните средства
442400 – такса битови отпадъци
За сведение на данъкоплатците – размера на данък върху недвижимите имоти и такса битови отпадъци за 2008 г. не е променен спрямо 2007г.


 Прочитания: 6996 пъти


2018-2024 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign