Панорамен изглед на Кърджали


Начало Новини

912 хиляди 434 лева отпусна Междуведомствената комисия към МДПБА за община Кърджали

 04 Април 2008

За три обекта от община Кърджали ще бъдат предоставени средства от резерва за непредвидени и неотложни разходи, за предотвратяване и преодоляване на последици от бедствия, това реши Междуведомствената комисия към Министерството на държавната политика при бедствия и аварии на 31 март тази година.
Средствата са в размер на 912 хиляди 434 лева. От тях 694 482 лв. за възстановяване и укрепване на пешеходен мост над р.Арда, гр. Кърджали, допълнително към Решение № СБ-5 от 2007 г.;
196 778 лв. за възстановяване и укрепване на пътен насип на път IV -50076 Кърджали-Енчец-Пъдарци-Ненково, от км 33+000 до км 34+400, вследствие на щети от интензивни валежи през август 2007 г.;
21 174 лв. за разплащане на непредвидени разходи за спасителни и неотложни аварийни работи - укрепване на покривната конструкция и възстановяване на външната стена на основното училище в с. Калояновци, вследствие на интензивни валежи през януари 2008 г.
На проведеното редовно заседание на Междуведомствената комисия за въстановяване и подпомагане към МДПБА бе решено да бъдат отпуснати и средства за въстановяване на сградата на РИМ Кърджали. Те са в размер на 72 415 лв. В началото на тази година, поради големи температурни разлики, бяха нанесени сериозни поражения върху медния купол на покрива на музея. След подаден сигнал до Гражданска защита и оглед на експерти, бе изпратена докладна записка до министъра на културата.Решението на Междуведомствената комисия е средствата за въстановяването на сградата на РИМ в Кърджали да бъдат приведени на Министерство на културата.


 Прочитания: 2371 пъти


2018-2024 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign