Панорамен изглед на Кърджали


Начало Новини

Обсъдиха инвестиционно намерение на "ОЦК" АД

 28 Май 2008

Над два часа продължи снощи общественото обсъждане на инвестиционното намерение внесено от “ОЦК” АД за изграждане на нов завод за олово. В него се включиха кметът на община Кърджали инж. Хасан Азис, Ася Добруджалиева- началник сектор опазване на околната среда в общинска администрация и Славея Стоянова - и.д. изпълнителен директор на предприятието. Пред препълнената зала на Бизнесинкубатора тя заяви, че обсъждания проект за нов завод за олово е част от амбициозната програма на събирателно дружество “Интертръст холдинг” за тотално обновление на мощностите в “ОЦК” АД. Проектът е проучаван близо четири години и според специалистите е избрана най-модерната и екологично чиста технология.
Макар инвестиционното намерение да бе представено за втори път пред широката общественост в рамките на една седмица, интересът към него бе голям. Над 100 души изслушаха инвестиционните намерения на предприятието и мненията на специалисти, еколози, представители на бизнеса и неправителствените организации . Поставени бяха и въпроси от залата във връзка със самата инвестиция и възможностите, които дава новото производство.
Началник сектор “Опазване на околната среда” в общинска администрация Ася Добруджалиева заостри вниманието на участниците в дискусията към спазване законодателните изисквания, засягащи отстоянието на новия завод от населеното място, количеството на олово, което ще се произвежда при новото производство и нивата на замърсяване с вредни вещества на атмосферния въздух.
Кметът на община Кърджали инж. Хасан Азис заяви, че разрешение за строеж на новия завод може да бъде дадено едва след като бъдат спазени всички процедури и изпълнени изискванията на обществеността. Предстои да бъде изготвени становище до МОСВ на база проведеното обществено обсъждане на инвестиционното намерение, Доклад за оценка въздействие на околната среда и обществено обсъждане на ОВОС.

Още снимки
 Прочитания: 2681 пъти


2018-2023 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign