Панорамен изглед на Кърджали


Начало Новини

„Съхрани миналото, сподели го с приятели, гради бъдещето”

 11 Юли 2008

Проект „Съхрани миналото, сподели го с приятели, гради бъдещето” е спечелен от ГПЧЕ „Христо Ботев” и ще се осъществи в партньорство с ОУ „П.К.Яворов”.
Проектът се финансира от Европейски Социален Фонд 2007-2013 г. за Република България, Министерство на образованието и науката, Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, по схема за предоставяне на безвъзмездна помощ „Да направим училището привлекателно за младите хора”. Дейностите по проекта стартират през месец юли 2008г. и ще бъдат осъществени до месец ноември 2009 г.
Основни цели на проекта са свързани с осигуряване на равен достъп до качествено образование на деца и ученици от различни малцинствени групи,засилване на социалното им включване чрез участие в нетрадиционни извънкласни форми на обучение за овладяване на чужди езици и опознаване на културното многообразие на страните от ЕС.
По проекта ще бъдат обхванати 220 ученици с различен етнически произход и социален статус.Екипът по проекта ще работи за развитие на чуждоезиковите умения за симултанен (синхронен) превод и екскурзоводска дейност на ученици от ГПЧЕ „Христо Ботев”. Обучението в нетрадиционни извънкласни форми за социално включване на ученици и деца от различни малцинствени групи чрез различни иновационни учебни практики, ще допринесе за задълбочаване на знанията и уменията по английски, немски, френски и италиански език.
Основните дейности по проекта ще се осъществяват в клубове по интереси. Ще бъдат сформирани : клуб „ Млад преводач”, клуб „Млад екскурзовод”, клуб „Традиции и многообразие” и клуб „Ученици обучават ученици”, в които ще се включат 190 ученици от ГПЧЕ ”Христо Ботев” и 30 ученици от ОУ „П.К.Яворов”.
По време на обучението си по клубове учениците от ГПЧЕ „Христо Ботев” ще придобият нови езикови знания и ще се запознаят с техниките на синхронен превод, които да могат да прилагат в бъдеще в конкретни житейски ситуации. Младите екскурзоводи ще се запознаят с културно-историческите и природни забележителности на регион Кърджали и ще развият умения за изнасяне на беседи по чужд език.


 Прочитания: 2290 пъти


2018-2024 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign