Панорамен изглед на Кърджали


Начало Новини

48 % е изпълнението на приходната част на Бюджета на община Кърджали към 30 юни

 25 Юли 2008

Близо 48 % е изпълнението на приходната част на Бюджета на община Кърджали за първите шест месеца на 2008 година. Получени са 55,96% от общата държавна субсидия спрямо плана, както и целеви трансфери за капиталови разходи. Общинските приходи в частта си за Имуществени данъци са много добре изпълнени спрямо годишния план според данните за текущото изпълнение на бюджета на общината за първото шестмесечие на годината. От неданъчните приходи най-добро е изпълнението на Общинските такси -58,23%, като най-голям е делът на таксата за битови отпадъци. Към полугодието изостава изпълнението на плана на таксите за ползване на детски градини, технически такси и постъпления от продажба на имущество. Разходната част на отчета на Бюджет 2008 за първите шест месеца на 2008 година на община Кърджали е 18 милиона 674 хиляди 821 лева при годишен план от близо 39 милиона лева или 47,89 % спрямо годишния план към 30юни.
За шестте месеца на 2008 година в резултат на нанесени корекции в плана, Бюджета на община Кърджали e увеличен от 34 913 000лв. на 38 992 021 лв. Той е структуриран съгласно решение на Министерски съвет за разпределение на дейностите, финансирани чрез общинските бюджети на местни и делегирани държавни дейности. Отчетът за изпълнение на Бюджета за първото полугодие е консолидиран и е в резултат от отчетите на 43 второстепенни разпоредителни с бюджетни кредити.


 Прочитания: 2103 пъти


2018-2024 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign