Панорамен изглед на Кърджали


Начало Новини

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 12 Февруари 2009

ДО
МЕСТНИТЕ РЪКОВОДСТВА НА ПОЛИТИЧЕСКИТЕ ПАРТИИ
И КОАЛИЦИИ, ПРЕДСТАВЕНИ В
40-ТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

На основание Указ №9/21.01.2009 г. на Президента на Република България и чл.29, ал.1 от Закона за местните избори, Ви каня на 18.02.2009 г. от 15,00 ч. часа в зала 407 на Общинска администрация на консултации за определяне състава на Секционна избирателна комисия за произвеждане на частични избори за кмет на кметство Седловина на 21.03.2009 г.
За участие в консултациите следва да носите:
1. Пълномощно от централата на политическата партия за представителство на територията на общината за избори за избиране на кмет на кметство Седловина на 21.03.2009 г.
2. Писмено предложение за състав на Секционна избирателна комисия от името на представляваната от Вас политическа партия или коалиция, отговарящо на изискванията на чл.32 от Закона за местните избори, съгласно Приложения №№1 и 2.

КМЕТ НА ОБЩИНА
К Ъ Р Д Ж А Л И: ---------П-----------------
/Инж. ХАСАН АЗИС/


 Прочитания: 1858 пъти


2018-2023 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign