Панорамен изглед на Кърджали


Начало Новини

Кметът на Кърджали се отчете за 100-те дни управление

 04 Март 2004

Сред най-важните неща,които се случиха през изминалите 4 месеца са попълването на ръководството на общината и прилагането на приетата от ОбС нова организационна структура на общинска администрация. По време на изборите ние като ДПС поехме един политически и обществен ангажимент за представителство на всички етноси в ръководството на общината,това наше обещание вече го изпълнихме.Оттук нататък всичко е въпрос на наша активност и доказване на работа в екип,заяви пред журналисти от регионални и национални медии кметът Хасан Азис.
Какво друго се случи през изминалите 4 месеца?
Приключва компютъризацията на администрацията като целта е всеки служител да има на бюрото си компютър.До шест месеца с компютри ще бъдат снабдени и кметствата.
Какво сме направили за повишаване качеството на административното обслужване?Изготвен е идеен и работен проект за изграждане на център за обслужване на гражданите на едно гише.Въвеждането на такава практика има много и разнопосочни ефекти.По предварителни разчети изграждането на този център ще струва около 60 хил.лв.,търсят се средства по донорски програми
Извършен е вътрешен одит на общинска администрация съгласно изискванията на въведената вече система за управление на качеството ИСО 9001:2000 .
Един от важните и наболели въпроси,които предизвикаха обществен интерес и отзвук беше Наредбата за рекламна дейност.Инициирана бе работна среща с представители на общинска и областна администрации,на работодателските организации.Подготвеният проект за нова наредба бе внесен в ОбС и се разгледа на сесия на 11 март т.г.В ОбС за разглеждане и решение бе внесена и новата Наредба за реда за отдаване под наем на общинска собственост и провеждане на търгове съгласно новия Закон за общинска собственост.Направена бе и една пълна картина на отдадените помещения общинска собственост под наем.Техният брой е 389.Много от тях са с изтекъл срок на договорите,други се ползват от партии и обществени организации,които вече нямат право на това.Предстои предприемане на мерки по отношения на наемателите,които са в неправомерни отношения с общината.


 Прочитания: 2385 пъти


2018-2024 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign