Панорамен изглед на Кърджали


Начало Новини

Заповед определя задълженията на физическите лица за пожарната безопасност

 23 Април 2009

Във връзка с пожарната безопасност в селското стопанство и горския фонд на територията на община Кърджали през летния сезон и на основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА, чл.59 от АПК, чл.46, чл.67 и чл.75 ал.2 от Наредбата за пожарна и аварийна безопасност на община Кърджали кметът на община Кърджали издаде заповед с която се определят задълженията на физическите лица.
Не се позволява пушенето и използването на открит огън на разстояние от 100 метра от посевите от настъпване на восъчна зрялост до окончателното прибиране на реколтата и 50 м от складиран фураж. Забранява се използването на огнестрелно оръжие и сигнални ракети в района на неожънати масиви и фуражни площадки. Физическите лица трябва да спазват предупредителните и забранителни знаци за пожарна безопасност и да предприемат незабавни мерки за съобщаване на РС”ПБС” при забелязан пожар, както и да участват в гасителните действия.
Паркирането на превозните средства и устройването на лагери за почивка трябва да става само на определените за целта места, при спазване на правилата за пожарна безопасност. Според издадената заповед сдруженията на ловците, риболовците, пчеларите и туристите трябва чрез своите органи да инструктират членовете си за правилата за пожарна безопасност в горите и посевите, а собствениците на гори, земи и недвижими имоти, намиращи се в горския фонд или в непосредствена близост до него са длъжни да извършват противопожарни мероприятия по осигуряването на пожарната безопасност. С кметската заповед се забранява и паленето на огън в горския фонд, освен на определените от държавното лесничейство и обезопасени за тази цел места.
При неизпълнение на заповедта се носи административно-наказателна отговорност съгласно Закона за местното самоуправление и местната администрация и Наредбата за Пожарна и аварийна безопасност на община Кърджали, а контролът по изпълнение на заповедта е възложена на Районна служба „Пожарна безопасност и спасяване”-Кърджали. Прочитания: 1868 пъти


2018-2024 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign