Панорамен изглед на Кърджали


Начало Новини

Симулираха авария в ОЦК в рамките на учение

 29 Април 2009

Учение за проверка на организацията, координацията и действията на частите на Единната спасителна система (ЕСС) се проведе днес в Кърджали. В рамките на учението бяха тествани действията на силите на ЕСС за ликвидиране на последиците при производствена авария в „Оловно-цинков комплекс” АД. Чрез Национална система за ранно предупреждение и оповестяване на органите на изпълнителната власт, с SMS съобщение, сигнала за аварията бе получен от председателя и членовете на Общинският съвет за сигурност и управление при кризи на община Кърджали. Веднага бе свикано заседание на общинският съвет за сигурност и управление при кризи. Кметът на община Кърджали инж. Хасан Азис, който е и председател на съвета за сигурност, запозна присъстващите с обстановката възникнала в следствие на промишлената авария, включваща и разлив на значителни количества олеум и последващо обгазяване. Бе докладвано, че в следствие на създалата се паника, при извършване на маневра по ж. п. линията в района на склад „Готова продукция за сярна киселина”, ж.п. цистерна, пълна със сярна киселина се блъска в спрял локомотив, а пробив в цистерната е довела до разлив на сярна киселина. Началник сектор “ОМП” в община Кърджали Димитър Разкалински, заедно с останалите членовете на Общинският съвет за сигурност, в които влизат представители на РУ на МВР, РС “Пожарна безопасност и спасяване”, ТД “Гражданска защита”, РИОКОЗ и Сектор “Опазване на околната среда” в общинска администрация докладваха какво е извършено до момента и съгласуваха предложенията си за предприемане на необходими мерки за оповестяване на силите за реагиране и на населението и конкретни действия по овладяване на ситуацията и преодоляване на последиците от възникналата авария в “ОЦК” АД. Имайки предвид създалата се обстановка и направените предложения председателя на Общинският съвет по сигурност и управление при кризи на община Кърджали разпореди началникът на РУ на МВР Кърджали да организира отцепване на района около “ОЦК” АД и да бъде усилен пропускателния режим. РС ПАБ да предприеме мерки за създаване на водни завеси до оградата на предприятието в посока града, а РИОКОЗ да извърши замерване на въздуха и направи анализ за наситеността му с токсични вещества. Бе разпоредено и оперативния дежурен по ОбщССУК да започне своевременно информиране на населението, чрез задействане на оповестителната система, като се извършва непрекъснат обмен на информация с оперативно комуникационно информационния център на ТД “Гражданска защита”. Жителите на кв.”Студен кладенец” бяха своевременно предупредени за химическото замърсяване и помолени да затворят и уплътнят прозорците, вратите и отдушниците на жилищата си, а при необходимост да сложат индивидуални средства за защита - намокрена памучно –марлена превръзка или кърпа. В разпореждането бе предвидено и уведомяване на служителите от сектор “Транспорт и рекламна дейност” да имат готовност с наличните автобуси намиращи се на автогарата да организират временното извеждане на населението при нужда до ОУ “В. Левски” в кв. Гледка.
В същото време на мястото на учението - “ОЦК” АД Кърджали вече действаха силите на Гражданска защита , РС “Пожарна безопасност”, МВР и Спешна помощ.
Взаимодействието и координацията на съставните части на ЕСС и реагиране на екипите при възникнала авария се провеждат за втори път в Кърджали. Тази година учението бе проследено от областният управител и представител на Министерството на извънредните ситуации.
На базата на проведеното днес учение ще бъде извършен анализ на действията на ЕСС, който ще послужи за предприемане на мерки за подобряване взаимодействието и координацията при възникнала реална извънредна ситуация.Още снимки
 Прочитания: 2081 пъти


2018-2024 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign