Панорамен изглед на Кърджали


Начало Новини

“Училището–шанс за по-добър живот”

 08 Май 2009


На 7 май 2009 г. в с. Перперек стартира информационната кампания “Училището–шанс за по-добър живот” сред родителите на деца и ученици, посещаващи учебните заведения в селата Перперек, Чифлик, Стремци, Мост, Миладиново и Широко поле. Информационната кампания е част от проекта “ЗНАМ - Знания, Надежда, Алтернатива, Мотивация” BG 051PO001/07/4.1-01-44, финанансиран по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG 051PO001/07/4.1-01 “Създаване на благоприятна мултикултурна среда за практическо прилагане на интеркултурното образование и възпитание”, оперативна програма «Развитие на човешките ресурси» с подкрепата на Европейски социален фонд.
В рамките на кампанията ще се проведат информационни срещи с родителите, на които те ще имат възможност да дискутират различни аспекти, свързани с образованието. Експерти от Регионален инспекторат по образованието ще ги запознаят с основните нормативни изисквания. Експерти от РИОКОЗ - Кърджали ще им предоставят информация за психическото здраве на учениците, хигиената и здравословното хранене. Родителите ще имат възможност да беседват с училищен психолог и педагог.
На 8 май екипът от специалисти ще се срещне с родителите в с. Миладиново. В село Чифлик, село Стремци и село Мост срещите ще бъдат на 11 май,12 май и 13 май 2009г.
Информационните срещи ще завършат на 14 май 2009 г. в село Широко поле.
В рамките на информационната кампания ще бъде издадена и разпространена брошура «Училището – шанс за по-добър живот» и ще бъдат осъществени поредица от радиопредавания.


 Прочитания: 1676 пъти


2018-2024 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign