Панорамен изглед на Кърджали


Начало Новини

Връчиха първите сертификати по проект "ЗНАМ"

 15 Май 2009

Кметът на община Кърджали инж. Хасан Азис връчи лично сертификатите на завършилите успешно първия модул на обучение по проект “ЗНАМ – Знания, Надежда, Алтернатива, Мотивация”-“Гражданско образование”. В периода 8-14 май по проекта бяха проведени 12 информационни срещи в селата Перперек, Чифлик, Стремци, Мост, Миладиново и Широко поле. На тях екип от специалисти, включващ експерти от РИО и РИОКОЗ, педагог и психолог, запознаха родителите с различни аспекти от нормативната уредба в сферата на образованието, здравословното хранене и особеностите на емоционалното развитие и психическо здраве на учениците.
Община Кърджали съвместно с Регионалния център на Националния педагогически център – Кърджали работи по проект BG 051РО001/07/4.1-01-44 “ЗНАМ – Знания, Надежда, Алтернатива, Мотивация” от 1 октомври 2008г. Проектът се реализира по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG051РО001/07/4.1-01 “Създаване на благоприятна мултикултурна среда за практическо прилагане на интеркултурното образование и възпитание”, Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” с финансовата подкрепа на Европейския социален фонд.
Той е насочен към 133 педагози, работещи в различни образователни степени - предучилищна, начална и прогимназиална в учебните заведения и детските градини в селата в шест населени места от община Кърджали - Перперек, Чифлик, Стремци, Мост, Миладиново и Широко поле.
Всички те ще преминат обучение “Работа в мултиетническа среда”,включващо три модула- “Гражданско образование”, “Технически умения” и “Практически умения при обучение на учители”.
Информационната кампания “Училището - шанс за по-добър живот”, която е една от основните дейности на проекта “ЗНАМ”, е насочена към родители от етническите малцинства, с различен социален статус, чийто деца посещават учебните заведения в обхванатите по проекта шест малки населени места в община Кърджали.
Проектът ще приключи през септември тази година. Предвиденият бюджет за изпълнението му е в размер на 72 065 лв. и е изцяло безвъзмездна помощ от Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси”.

Още снимки
 Прочитания: 1821 пъти


2018-2023 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign