Панорамен изглед на Кърджали


Начало Новини

Продължава конкурсът за лого на Кърджали

 05 Октомври 2005

Продължава конкурсът за девиз на община Кърджали. "Надявам се в следващите дни кърджалийци да прояват по-голяма активност, защото девизът към един герб синтезира цялостната информация за населеното място, неговата специфика свързана с миналото, настоящето и бъдещето му", каза инж. Хасан Азис, кмета на община Кърджали.Конкурсът е отворен за всички желаещи да участват граждани и организации. Текстът трябва да бъде кратък до пет думи - оргинални и неповтаряеми. Да е съобразен със спецификата на общината. Предложенията се приемат до 17 часа на 14 октомври в запечатан, непрозрачен плик, а върху него се изписва само:Община Кърджали, за конкурса за лого. Вътре в плика освен девизът се изписва името на автора на предложението , адреса и телефон за контакти. Предложенията ще бъдат разглеждани от 17 членна комисия с председател кметът на община Кърджали. В състава й влизат представители на общинска администрация, общински съветници, неправителствени организации, историци, поети, региозни общности, общественици и др. Най-доброто предложение ще бъде отличено с награда от 500 лева. Желанието на ръководството на община Кърджали е девизът да бъде избран до 21 октомври - Деня на Кърджали и да бъде официално приет на тържествената сесия. При непостъпване на достатъчно предложения или при липса на такова, което да бъде поставено под герба на общината, комисията ще удължи срокът за набиране на предложения.


 Прочитания: 2495 пъти


2018-2024 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign