Панорамен изглед на Кърджали


Начало Новини

Випуск 2009 на ГПЧЕ "Христо Ботев" със отлични резултати от матурите

 10 Юни 2009

При среден успех около Добър (4) и най-висок успех на матурите при възпитаниците на езиковите и математическите гимназии в страната много добър (5,31), випуск 2009 на ГПЧЕ “Христо Ботев” защити на дело претенциите на своето училище, че е най-доброто не само в област Кърджали със среден успех – отличен (5,55) от всички матури.
Всички зрелостници от гимназията в Кърджали положиха успешно и двете матури. Дванадесет зрелостници са с максимален брой точки 7,22% от тези в цялата страна, 55 са пълните шестици; Деветдесет и пет ученика – 55% са с отлична оценка от двете матури, като девет от тях имат Отличен ( 6,00 ) и по български език и литература и по математика.
174 зрелостници на училището постигнаха среден успех Отличен (5,59) на първата задължителна матура по български език и литература, срещу Добър (4,20) за страната, между тях 21 пълни шестици и 138 отлични оценки. Успех с 10 стотни по-висок от постигнатия през миналата учебна година и това на фона на понижения успех по предмета за цялата страна.
Общо 80 – близо половината от учениците избраха за втори матуритетен предмет западен език. За 38 от тях това беше английски език, средният постигнат успех е Мн. добър (5,31), а отличните оценки са 23, като една от тях е Отличен ( 6,00 ). На втора матура немски език се явиха - 34 ученика и постигнаха среден успех Мн. добър (5,43) - като 18 от оценките са отлични. Осемте явили се на френски език ученици имат среден успех Мн. добър (5,44) като четири от тях са с отлични оценки. Средният успех по западни езици е над средния за страната и като се вземе предвид, че почти всички положили матура по западен език в страната са от езикови гимназии, резултатите доказват, че обучението по западен език в гимназията е над средното за езиковите училища в страната.
Най-много ученици избраха за втора матура математика-68. Средният им успех е Отличен (5,67), срещу Добър (4,11) за страната. 27 от тях имат пълни шестици, като10 зрелостника имат максимален брой точки-100, още 29 имат оценки над 5,50 и само12 не са отлични.
Най-висок е средният успех на онези 7 ученика, които избраха биологията за своя втори матуритетен предмет- Отличен (5,72), като 2 оценки са Отличен(6,00), постигнати с максимален брой точки и само един ученик не е с отлична оценка, а с 5,49.
Изключителен е резултатът на петнадесетте ученика, чиято втора матура е география. Средният им успех е Отличен (5,67), като има 4 пълни шестици и още 6 оценки над 5,50.


 Прочитания: 2566 пъти


2018-2021 © Община Кърджали, Всички права запазени.