Панорамен изглед на Кърджали


Начало Новини

Дискусия между законодателната и местната власт

 28 Септември 2009

Тази сутрин в Бизнесинкубатора в Кърджали започна традиционният Ден на диалога между законодателната и местна власт, организиран от Национално сдружение на общините в Република България. Темата на дискусията тази година бе “Развитие на европейски тип местни финанси”.
В нея участваха народният представител от региона Цвета Караянчева, областният управител Иванка Таушанова и кметовете на всички общини от област Кърджали. Бяха поканени също председателите на местните парламенти, главните финансисти в общинските администрации, представители на бизнеса и неправителстния сектор.
Тази година Денят на диалога е особено важен, защото ще срещне за първи път народните представители от мандат 2009 – 2012 г.с представителите на местната власт. Широкото участие на местна и законодателна власт и активната дискусия е заявка за доброто и ползотворно сътрудничество между Парламента и общините., каза при откриването на срещата кметът на Кърджали инж. Хасан Азис, който е и зам.-председател на НСОРБ.
Смятам, че диалог има и регионалната власт е отворена към важните въпроси, свързани с финансовата децентрализация, каза пред присъстващите областният управител Иванка Таушанова.
Въпросът, който обсъждаме днес е от изключително значение и винаги ще участвам в подобни дискусии, каза Цвета Караянчева –народен представител от 9 МИР – Кърджали.
Срещата продължи с коментар по темата. Кметовете се изказаха за увеличение на дела на собствените приходи, обсъдени бяха и добрите практики, които биха могли да се въведат. Акцент в дискусията бяха различни възможности за подобряване на финансовото състояние на общините през следващата година.
Според зам .-председателя на НСОРБ инж.Х.Азис най-сложен е въпросът с държавната подкрепа за инвестиционните разходи на общините. Досега общинското съфинансиране по европейски проекти се е поемало изцяло от републиканския бюджет поради неразвитата система от собствени приходи. Сега в макрорамката се залага общините да поемат през следващите три години 5%, респективно 8% и 10% от националното съфинансиране.За голяма част от общините при сегашната структура на собствените приходоизточници такъв преход е неизпълним и ще блокира техния достъп до еврофондовете. Трябва да се търси по- плавен преход, който директно да е обвързан със законовите промени в приходната база, подчерта кметът на Кърджали.
Г-н Азис и колегите му от другите общини смятат, че е по-реалистично да се направи плавен преход чрез поемане на 2% през 2010 г., 4% през 2011 г. и 6-7% през 2012 г. Според представителите на местната власт ще е добре да се осигурят и целеви трансфери за финансова подкрепа на общините заради увеличените разходи за сметоизвозване и депониране на битовите отпадъци в Регионалните депа. В тази връзка е важно да се обсъдят мерки за споделяне на отговорностите между държавата, общините и потребителите.


Още снимки
 Прочитания: 1826 пъти


2018-2024 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign