Панорамен изглед на Кърджали


Начало Новини

Предотвратяване на бъдещо замърсяване с прах от хвостохранилището на “Горубсо-Кърджали“АД

 30 Март 2004

Днес,30 март 2004 г. в Община Кърджали, по инициатива на кмета инж.Хасан Азис, се проведе работна среща за предотвратяване на бъдещо замърсяване с прах от хвостохранилището на “Горубсо-Кърджали“АД. На срещата присъстваха изпълнителният директор на фирмата инж.Живка Ковачева, директорът на РИОСВ - гр.Хасково инж.Димитър Илиев и проф.Васил Тепавичаров, ръководител на фирма “Изогарант“ ЕООД - гр.София.
Обсъдени бяха причините за възникване на запрашавания на атмосферния въздух при висока скорост на вятъра, както и възможните решения на проблема. Фирма “Изогарант“ представи алтернативен метод на досегашното система за оросяване - предотвратяване на запрашаването чрез покриване на плажа на хвостохранилището с порьозна нетъкана лента с дължина 100м, ширина - 3,20 м и дебелина - 3 мм. Полагането се извършва чрез припокриване от 10 см и стабилизиране с ръкави, напълнени с промит пясък или хвост. Предстои внасяне на конкретна оферта от фирмата до “Горубсо -Кърджали“АД и избор на окончателно решение на проблема.
По време на разговорите, кметът инж.Хасан Азис изрази категоричното си намерение да подпомогне решаването на проблема. Обсъдени бяха възможностите за търсене на външно финансиране като един от вариантите е кандидатстване за безлихвен заем на “Горубсо -Кърджали“ пред Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда към МОСВ.


 Прочитания: 2868 пъти


2018-2024 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign