Панорамен изглед на Кърджали


Начало Новини

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 09 Март 2010

                                                        ДО

                                                        МЕСТНИТЕ РЪКОВОДСТВА

                                                        НА ПОЛИТИЧЕСКИТЕ ПАРТИИ

                                                        И КОАЛИЦИИ, ПРЕДСТАВЕНИ В

                                                        41-ТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ


 


 


                           

         УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,


         На основание Указ №41/01.03.2010 г. на Президента на Република България и чл.29, ал.1 от Закона за местните избори, Ви каня на 15.03.2010 г. от 15,00 ч. в зала 407 на Общинска администрация на консултации за определяне състава на Секционни избирателни комисии за произвеждане на частични избори за кмет на кметство Миладиново на 17.04.2010 г.

За участие в консултациите следва да носите:  1. Пълномощно от централата на политическата партия за представителство на територията на общината за избори за избиране на кмет на кметство Миладиново на 17.04.2010 г.

  2. Писмено предложение за състав на Секционни избирателни комисии от името на представляваната от Вас политическа партия или коалиция, отговарящо на изискванията на чл.32 от Закона за местните избори, съгласно Приложение№1 и 2.


 


КМЕТ НА ОБЩИНА

К Ъ Р Д Ж А Л И: _______П________

          /инж.ХАСАН АЗИС/


 Прочитания: 2217 пъти


2018-2024 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign