Панорамен изглед на Кърджали


Начало Новини

Съобщение

 22 Март 2010

СЛУЖБА ПО ГЕОДЕЗИЯ, КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР – КЪРДЖАЛИ, НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ. 49, АЛ. 1 ОТ ЗКИР СЪОБЩАВА, ЧЕ Е ОДОБРЕНА КАДАСТРАЛНАТА КАРТА И КАДАСТРАЛНИЯ РЕГИСТЪР НА НЕДВИЖИМИТЕ ИМОТИ ЗА ЗЕМЛИЩЕТОТО НА С. МУРГОВО, ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ. В 30-ДНЕВЕН СРОК ОТ ОБЯВЛЕНИЕТО В “ДЪРЖАВЕН ВЕСТНИК”, БР. 22/19.03.2010, ЗАПОВЕДТА ПОДЛЕЖИ НА ОБЖАЛВАНЕ ПРЕД АДМИНИСТРАТИВНИЯ СЪД ПО МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ НА ИМОТА.


 Прочитания: 2462 пъти


2018-2024 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign