Панорамен изглед на Кърджали


Начало Новини

Заседава Постоянната общинска комисия за защита на населението при бедствия, аварии и катастрофи

 24 Ноември 2005

В началото на седмица заседава Постоянната общинска комисия за защита на населението при бедствия, аварии и катастрофи. Готовността за действие при влошени метеорологични условия през есенно-зимния период бе темата на срещата. Информация относно създадената организация представиха на заседанието ръководителите на Районна пътна служба, "Електроразпределение" - Пловдив, ВиК, "Озеленяване, чистота и багоустройство", "Титан Клинър" и Териториалното поделение на Далекосъобщения. Въз основа на докладите бяха приети 9 решения. Някои от тях са свързани с незабавното подаване на информация от страна на кметовете на населени места в община Кърджали за възникнали извънредни ситуации и влошени метеорологичти условия; поддържането на постоянна връзка между институциите, фирмите и организациите за координиране на съвместни действия при влошена метеорологична обстановка. Кметовете на населени места трябва да определят лица, които постоянно да следят нивото на водата и състоянието на складовете с пестициди, гласи друго решение взето на заседанието на Постоянната общинска комисия за защита на населението при бедствия, аварии и катастрофи.До края на този месец трябва да бъде изготвен списък на приоритетните участъци за снегопочистване и опесачаване на територията на община Кърджали. До средата на месец декември трябва да бъдат възстановени дупките причинени от ремонта на водопроводната мрежа в града, защото са потенциални причинители на пътно-транспортни произшествия особено през зимния сезон. До края на тази седмица в Постоянната комисия трябва да бъдат представени точните разчети за почистване на пътната мрежа в общината, в които трябва да бъдат посочени фирмите, които ще се занимават с тази дейност, участъците, които ще почистват, техниката, която ще се използва, както и телефоните за връзка с ръководителите на фирми и водачите на техника.


 Прочитания: 2263 пъти


2018-2024 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign