Панорамен изглед на Кърджали


Начало Новини

Обявление

 06 Октомври 2010

ОБЯВЛЕНИЕНа основание чл. 128, ал.1 от Закона за устройство на територията Дирекция “АСУТ” при Общинска администрация гр. Кърджали


СЪОБЩАВА

На заинтересованите собственици, че със заповед № 972 от 17.09.2010г. на Кмета на Община Кърджали се разрешава изработването на ПУП – ПЗ за УПИ ІІ - 6460, кв. 173 по плана на ж.к.”Възрожденци”,гр. Кърджали.
- Със заповед № № 1010 от 30.09.2010г. на Кмета на община Кърджали за ПУП – ПЗ на НПИ № 022157 по КВС на с. Сипей, община Кърджали.
- Със заповед № 1011 от 30.09.2010г. на Кмета на община Кърджали за ПУП – ПРЗ на ПИ № 73, кв.10 по плана на с. Ястреб, община Кърджали.
- Със заповед № 1012 от 30.09.2010г. на Кмета на община Кърджали за ПУП – ПЗ на НПИ № 000049 в землището на с. Главатарци, община Кърджали.
- Със заповед № 1013 от 30.09.2010г. на Кмета на община Кърджали за ПУП – ПЗ на НПИ № 000120 в землището на с. Главатарци, община Кърджали.
- Със заповед № 1013 от 30.09.2010г. на Кмета на община Кърджали за ПУП – ПЗ на НПИ № 000120 в землището на с. Главатарци, община Кърджали.
- Със заповед № 1014 от 30.09.2010г. на Кмета на община Кърджали за ПУП – ПР на улична регулация между о.т. 33 и о.т. 40 и о.т. 39 и о.т. 40 по плана на с. Опълченско, община Кърджали
- Със заповед № 1015 от 30.09.2010г. на Кмета на община Кърджали за ПУП – ПРЗ на ПИ УПИ ІІІ – 109, 191 отреден за гаражи и VІ – 17, кв. 3 по плана на гр. Кърджали.
- Със заповед № 1016 от 30.09.2010г. на Кмета на община Кърджали за ПУП – ПЗ на НПИ № 557 кадастрален район № 303 по картата на новообразуваните имоти на гр. Кърджали.


Дирекция “АСУТ” при Община Кърджали Прочитания: 1692 пъти


2018-2021 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign