Панорамен изглед на Кърджали


Начало Новини

Партньорство за по-чиста река Арда

 07 Юни 2004

“Партньорство за по-чиста река Арда”
BG 01.06.07.01-064, PHARE CBC
Програма за трансгранично сътрудничество с Гърция


На 3 и 4 юни 2004 г. в гр. Орестиада, Р. Гърция се проведе 2-дневна работна среща за управление качеството на водите на река Арда, в която взеха участие кметовете и заместник - кметове на 7 български и 3 гръцки общини, зам. - областния управител на област Кърджали, представители на Номархия Еврос и Департамент Околна среда Еврос, и представители на областна администрация- Хасково, РИОСВ - Хасково, Басейнова дирекция - Пловдив, “ВиК” - Кърджали и Хасково. Работната среща е част от проекта “Партьорство за по-чиста река Арда”, BG 01.06.07.01-064, финансиран от ФАР ТГС, Фонд за малки проекти програма за трансгранично сътрудничество България – Гърция.
На тази среща присъстващите се запознаха с проекта, неговите цели и задачи, бяха представени изготвените доклади за екологичния статус в гръцкия участък на река Арда и действащото законодателство в областта на околната среда в Гърция. Дискусиите върху тези доклади и докладите за българския участък на река Арда, проведени в няколко сесии, бяха използвани за база за приотизиране на съществуващите екологични проблеми. След обсъждане бяха набелязани бъдещи съвместни действия за подобряване на управлението на качеството на водите. В рамките на работната среща българската делегация посети и пречиствателната станция за отпадни води на гр. Орестиада, функционираща от 2001 г. и построена с финансовата помощ на Европейския Съюз.
Проектът “Партньорство за по-чиста река Арда” съответства на ключовата цел на програмата ФАР за трансгранично сътрудничество с Гърция – създаване и развитие на мрежи за сътрудничество от двете страни на границата и на нейните конкретните цели - укрепване на местното сътрудничество през границата. Той осигурява изпълнението и на следните конкретни цели:
1) Укрепване на местното сътрудничество през границата;
2) Изграждане и развитие на специалисти в местните и регионални институции, ангажирани с регионално развитие и трансгранично сътрудничество.
Преки бенифициенти са кметовете на българските и гръцки общини по поречието на река Арда, както и представители на институциите, вземащи решения за управление на качеството на водите на реката. Изборът на тези целеви групи се определя от заложените в проекта “Партньорство за по-чиста река Арда” цели, а именно :
1)възможност за професионални контакти;
2)създаване на информационен обмен и мрежа от специалисти, работещи в сферата на управление на качеството на водите на р.Арда;


Фикрие Салифова
Връзки с обществеността


 Прочитания: 2522 пъти


2018-2023 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign