Панорамен изглед на Кърджали


Начало Новини

Програмата за качеството на въздуха актуализират до края на седмицата

 22 Февруари 2011

Основните замърсители на въздуха в Община Кърджали са ФПЧ10, аерозоли на тежките метали олово, кадмий и арсен и серен диоксид, а сериозен здравен риск за населението на общината създава замърсяването с тежки метали, чийто източник е “ОЦК”АД Кърджали. Това са изводите от актуализираната програма за подобряване на качеството на атмосферния въздух в общината.
Програмата с малки изключения бе представена вчера в рамките на редовното заседание на Програмния съвет за качеството на атмосферния въздух в община Кърджали. Тя е разработена от екип на консултантска фирма “Глен консулт” ЕООД с ръководител проф. Димитър Киров.
Според изготвеният анализ от фирмата се наблюдава интензивно увеличение на замърсителите през зимния период декември - март и то през всички анализирани години от 2005 до сега. За всички основни замърсители на въздуха средночасовите и средномесечните концентрации са над пределно допустимите норми. Замърсяванията според екипа, разработил Програмата основно се дължат на цех “Агломерация” на “ОЦК” АД, битовия и обществен сектор и обработката на пътищата с пясък, сол и луга. Екипът препоръчва особено внимание да се обърне на технологичните режими на производствените предприятия, които имат пулсиращо влияние върху замърсяванията, както и да бъде направен подробен технически анализ на основните производства, които са източници на замърсяванията.
Актуализираната програма за качеството на атмосферния въздух е придружена с актуализиран план за действие, включващ конкретни мерки за подобряване на атмосферния въздух и достигане на нормите на нива по показателите ФПЧ10 и организираните емисии на вредни вещества.
За да бъде окончателно завършена Програмата и Плана за действие към него членовете на Програмния съвет за качеството на атмосферния въздух ще проведат още едно заседание на 23 февруари и направените предложения от тях ще бъдат представени на консултантската фирма. Тя от своя страна пое ангажимент до края на тази седмица двата документа да бъдат завършени.
Процедурата изисква Актуализираната програма за подобряване на качеството на атмосферния въздух в община Кърджали да бъде одобрена от Програмния съвет, от РИОСВ Хасково и от МОСВ.
До края на март тази година трябва да бъдат готови програмите на всички 30 общини, където са отчетени нива на основните замърсители на въздуха над пределно допустимите, за да може България да навакса пропуснатите възможности и да постигне удължаване на крайния срок до юни 2011 г. за постигане на нивата за съдържание на фини прахови частици и други замърсители в атмосферния въздух.Още снимки
 Прочитания: 2170 пъти


2018-2020 © Община Кърджали, Всички права запазени. Webdesign