Панорамен изглед на Кърджали


Начало Новини

Гласуваха Бюджет 2011

 22 Февруари 2011

През 2011 година Общината ще разполага с бюджетни ресурси приблизително равни на тези през 2010 година за реализиране на основните цели, приоритети и дейности. Това стана ясно след като днес 30 общински съветници подкрепиха Бюджет 2011 на община Кърджали, 6 се обявиха „против”, а един се въздържа. Финансовата рамка на план-сметката е в размер на близо 38 милиона лева. В инвестиционната програма за 2011 година са планирани 7 235 000 лева за изграждане на обекти на територията на общината.
От трибуната на местния парламент се чуха мнения както “за” така и “против” предложението на общината. Най-остро прозвуча изказването на съветника от ПП „Политически клуб Тракия” Огнян Иванов, според който Община Кърджали е поставена пред фалит.
В подкрепа на бюджета се изказаха Камелия Милева, Дора Христова и Елван Гюркаш. Тримата съветници от ГЕРБ – Стефан Чанев, Здравко Деведжиев и Фейзи Бекир не направиха изказвания, но пък гласуваха против така предложения бюджет.
Кметът инж. Хасан Азис не закъсня да отговори на критиките, като каза, че Бюджет 2011 е балансиращ не само от гледна точка на финансовите показатели в условия на криза, но и балансиращ между изпълнението на големите проекти и малките очаквания на хората. Те са за подобряване на условията на живот в общината по отношение на състоянието на улиците, осветлението развитието на културата и спорта. По думите му чрез заложените параметри в бюджета общината ще продължава да подкрепя всички дейности, към които има отговорности и ангажименти. Бюджетът бе наречен от него както социален, така и генериращ икономическо развитие в криза. Запазени са стойностите на местните данъци и такси от предишни години и се подкрепя месния бизнес по отношение на данъците, аргументира се градоначалникът.
Инж. Хасан Азис подчерта, че Бюджет 2011 е от поредицата последователни бюджети, които стоят в основата за развитието на Кърджали през изминалите осем години. Според него той ще обслужва както започнатите вече проекти, така и новите два, а именно - строителството на депото за твърди битови отпадъци и изграждането на пречиствателна станция за отпадни води.
По отношение на инвестиционната програма на общината, залегнала в параметрите на бюджета и към която бяха отправени критики кметът изтъкна, че тя е реална и изпълнима. За това говори и повишения инвеститорски интерес. Като пример градоначалникът посочи намеренията на фирма „Теклас” да увеличи производството си в Кърджали и да бъдат отворени работни места за нови 250-300 души. Интерес се очаква и към една от зоните около хипермаркета „Билла”, където има свободни терени общинска собственост.
От трибуната на местния парламент кметът на общината призна, че се чувства некомфортно в ситуация на бюджетен дефицит, който е 15 на сто от общата план -сметка за 2011 г.. Той обаче заяви своето твърдо убеждение, че Бюджет 2011 ще бъде реализиран в по-голямата си част, а до няколко месеца общината ще има приходи, с които ще покрие 50-60 на сто от неразплатените разходи.
Кметът инж.Хасан Азис подчерта, че изпълнението на Бюджет 2011 в условия на финансова криза и силно намалени приходи е отговорност не само на общинското ръководство, но и на общинския съвет. “За това в момента е необходимо именно сега да бъдем единни, да се подкрепяме, разбира се да посочваме слабостите и да критикуваме, но и да бъдем конструктивни”, каза в заключение градоначалникът.


 Прочитания: 1759 пъти


2018-2020 © Община Кърджали, Всички права запазени. Webdesign