Панорамен изглед на Кърджали


Начало Новини

Съобщение

 02 Юни 2011


С Ъ О Б Щ Е Н И Е


ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ УВЕДОМЯВА ГРАЖДАНИТЕ, ПРОМЕНИЛИ НАСТОЯЩИЯ СИ АДРЕС ОТ ЕДНО НАСЕЛЕНО МЯСТО В ДРУГО ЗА ПЕРИОДА ОТ 1 СЕПТЕМВРИ 2010 ГОДИНА ДО 31 ЯНУАРИ 2011 ГОДИНА, ЧЕ СЛЕДВА НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ. 92, АЛ. 1 ОТ ЗАКОНА ЗА ГРАЖДАНСКА РЕГИСТРАЦИЯ ДО 20 ЮЛИ 2011 ГОДИНА ДА ПРЕДСТАВЯТ В ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ ПО НОВ НАСТОЯЩ АДРЕС СЛЕДНИТЕ ДОКУМЕНТИ:
- ДОКУМЕНТ ЗА СОБСТВЕНОСТ;
- ДОГОВОР ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ИМОТА ЗА ЖИЛИЩНИ НУЖДИ;
- ПИСМЕНО СЪГЛАСИЕ ОТ СОБСТВЕНИКА ЧРЕЗ ДЕКЛАРАЦИЯ ПО ОБРАЗЕЦ


ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ-КЪРДЖАЛИ


 Прочитания: 1852 пъти


2018-2024 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign