Панорамен изглед на Кърджали


Начало Новини

Община Кърджали кандидатства с проект за нови социални заведения

 28 Септември 2011

Общински съвет Кърджали даде своето съгласие община Кърджали да кандидатства с проект за изграждане и оборудване на нови три Центъра за настаняване от семеен тип и едно Защитено жилище за деца над 3 години и младежи с увреждания. С проект „Дом за всяко дете” община Кърджали ще кандидатства по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: „Подкрепа за деинституционализация на социални институции, предлагащи услуги за деца в риск" по Оперативна програма „Регионално развитие" 2007-2013,приоритетна ос „Устойчиво и интегрирано градско развитие”, операция 1.1 „Социална инфраструктура”.
Средствата по реализирането на проекта при неговото одобрение ще бъдат осигурени изцяло от Оперативната програма. С днешното си решение общинските съветници потвърдиха и определените за строителство четири терена за изграждането на новите социални заведения.
В новите центрове и защитеното жилище за децата и младежите с увреждания ще се създаде среда близка до семейната и те ще имат възможност да се научат да се грижат за себе си и да бъдат самостоятелни. Прочитания: 1847 пъти


2018-2024 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign