Панорамен изглед на Кърджали


Начало Новини

Дни на детското изкуство „Вълшебният свят на Родопите”

 29 Септември 2011

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО, МЛАДЕЖТА И НАУКАТА
РЕГИОНАЛЕН ИНСПЕКТОРАТ ПО ОБРАЗОВАНИЕТО - КЪРДЖАЛИ
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ
ОБЕДИНЕН ДЕТСКИ КОМПЛЕКС – КЪРДЖАЛИ

НАЦИОНАЛНИ ДНИ НА ДЕТСКОТО ИЗКУСТВО
„ВЪЛШЕБНИЯТ СВЯТ НА РОДОПИТЕ - КЪРДЖАЛИ 2011 ”
14 – 15.10.2011 г.


През 2011 година за четвърти пореден път в град Кърджали ще се проведат Дни на детското изкуство „Вълшебният свят на Родопите”, които ще бъдат част от празничната програма за Деня на Кърджали – 21 октомври. Проявата е включена в Националния календар за извънучилищни дейности на МОМН.
От векове Родопите са средище на богата духовност и култура. Красивата природа, историческите забележителности и природните й феномени са извор на вдъхновение за творци от целия свят.
Темата „Вълшебният свят на Родопите” предоставя възможност на децата да разгърнат своето въображение и мечти като се направи творческа интерпретация във всички възможни посоки: минало, настояще и бъдеще, исторически забележителности, етнографски мотиви (шевици, носии, бит), природни феномени, паметници на културата, символи на град Кърджали и региона, мултиетническа фолклорна среда и съвремие.
Националните дни на детското изкуство “ Вълшебният свят на Родопите –Кърджали 2011” имат за цел да запознаят участниците с разнообразието, колорита, богатата духовна култура на Източните Родопи и да създадат подходяща творческа атмосфера за изява на талантливите деца от цяла България.


Дните на детското изкуство, които ще се проведат на
14 и 15 октомври в гр. Кърджали включват:

І. Национален конкурс за детска рисунка „Вълшебният свят на Родопите”
ІІ. Национален пленер по фотография „Фотоприказки за Кърджали”


НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС ЗА ДЕТСКА РИСУНКА
„ВЪЛШЕБНИЯТ СВЯТ НА РОДОПИТЕ”

СТАТУТ

Цели:
• Да открива, популяризира и подпомага развитието на детските таланти в областта на изобразителното изкуство;
• Да стимулира и развива визуалната и изобразителна култура у децата с поглед към миналото, настоящето, бъдещето, традициите и българските духовни ценности.
Условия за участие:
Право на участие в конкурса имат всички деца и ученици на възраст от 6 до 18 г.
Няма ограничение в техниката на рисуване. Всеко дете може да участва в конкурса с не повече от 2 творби. Размерите на рисунката трябва да са 35/50 см.
На гърба на всяка рисунка трябва да има следната информация:
- трите имена на автора
- възраст и клас
- точен адрес и телефон за връзка
- училище, извънучилищно звено
- заглавие на рисунката
- име и фамилия на ръководителя.
Изпратените творби не се паспартират и остават във фонда на ОДК Кърджали.
Наградените и подбрани от журито рисунки ще бъдат експонирани в Националната изложба „Вълшебният свят на Родопите”, която ще се открие на 15.10.2011 г. от 11 часа в Детската картинна галерия на ОДК – Кърджали.
Класираните участници и техните ръководители ще бъдат уведомени предварително за участие в откриването на изложбата и награждаването.
Възрастови групи:
Оценка и класиране на участниците ще се извърши в три възрастови групи:
І група - 6 – 10 г.
ІІ група - 11 – 14 г.
ІІІ група – 15 – 18 г.
Ще бъдат присъдени І, ІІ и ІІІ награда за всяка възрастова група и по две поощрителни награди в група.
Срокове:
Рисунките трябва да се изпратят в срок до 10.10.2011 г. на адрес:
гр.Кърджали 6600
ул.”Полковник Дервингов” №1, п.к. 102
Обединен детски комплекс
За конкурса; тел. за информация: 0361 6 23 24
Организация и финансови условия:
Оценяването на творбите ще се извърши от компетентно жури.
Наградените ученици се придружават от един ръководител.
Организаторите осигуряват нощувка /в общежитието на ПГ по електроника/ и вечеря на 14.10.2011 г. на участниците и техните ръководители. Пътните разходи са за сметка на участниците.


НАЦИОНАЛЕН ПЛЕНЕР ПО ФОТОГРАФИЯ
„ФОТОПРИКАЗКИ ЗА КЪРДЖАЛИ”

РЕГЛАМЕНТ
Цели:
Да даде възможност за творческа изява на младите хора, да развива и усъвършенства техния талант в областта на фотографското изкуство, да допринесе за опознаването на Източните Родопи, да формира и доразвие умения за работа с фотографска техника.
Условия за участие:
В Пленера по фотография могат да вземат участие ученици от 12 до 18 г., разделени в две възрастови групи, както следва:
- І възрастова група - 12 – 14 г.
- ІІ възрастова група - 15 – 18 г.
Всяка организация (извънучилищно звено, училище и др.) може да се включи в Пленера с по един участник във всяка възрастова група /или само двама от група/ и един ръководител общо за двете групи.
Участниците снимат със собствен цифров фотоапарат, без ограничение за ползване на сменяема оптика. Да се носят кабели за фотоапарати и при възможност лаптоп. Не се допуска допълнителна обработка на фотографиите с компютърни програми.
Техническа конференция – на 14.10. от 12.00 ч. в общежитието на ПГЕЕ.
Организаторите поемат разноските за нощувка, вечеря и транспорт в рамките на Община Кърджали по време на Пленера за участниците и техните ръководители.
Пътните разходи до гр.Кърджали и обратно са за сметка на участниците.
С фотографиите от Пленера ще бъде открита изложба на 15.10.20101г. /заедно с изложбата от Националния конкурс за детска рисунка/, като всеки участник ще представи снимки /избрани от него/, направени по време на Пленера.
Копирането на снимките се извършва в професионално студио за сметка на организаторите.
Компетентно жури ще излъчи победителите. Ще бъдат присъдени І, ІІ и ІІІ награда и по една поощрителна награда във всяка възрастова група на откриването на изложбата на 15.10.2011 г. от 11 ч. в Детската картинна галерия на ОДК Кърджали.
Фотографиите на участниците в Пленера остават във фонда на Обединен детски комплекс- Кърджали.
Заявките за участие се подават в срок до 11.10.2011 г. на адрес:
6600 гр.Кърджали
ул.”Полковник Дервингов” 1
Обединен детски комплекс
Телефон за информация: 0361/6 23 24
e-mail: odk_ki@abv.bgПРОГРАМА
ЗА УЧАСТНИЦИТЕ В НАЦИОНАЛНИЯ КОНКУРС ЗА ДЕТСКА РИСУНКА И НАЦИОНАЛНИЯ ПЛЕНЕР
ПО ФОТОГРАФИЯ


14.10.2011 г.
до 11.30 ч. пристигане на участниците в пленера и наградените в конкурса и настаняване в общежитието на ПГ по електроника „Капитан Петко войвода” / адрес: ул.”Мара Михайлова” №5, до автогарата/;
12.00 ч. – Техническа конференция в общежитието;
13.00 ч. – фотосесия на участниците в пленера в града
15.30 ч. – за участниците в пленера по фотография – снимки из града; за наградените в конкурса за детска рисунка – почивка и разглеждане на забележителностите на града;
от 17.00 ч. – за участниците в пленера по фотография – подбор на снимки в ОДК;
20.30 ч. – вечеря за всички участници и ръководители.

15.10.2011 г.
11 ч. – откриване на изложбата от детски рисунки и пленера по фотография и награждаване на победителите в Детската картинна галерия на ОДК гр.Кърджали.
12.30 ч. - Посещение на Перперикон /при хубаво време/
Заявка за участие в пленера по фотография

Име на организацията:
...............................................................................................................................
Адрес
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
тел. за връзка
..............................................................................................................................

Име и възраст на участниците:
1..........................................................................................................................
2.........................................................................................................................
3.........................................................................................................................

Име на ръководителя:
.............................................................................................................................. Прочитания: 2706 пъти


2018-2024 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign