Панорамен изглед на Кърджали


Начало Новини

Прес-съобщение

 09 Ноември 2011

Община Кърджали уведомява заитересованите лица, че настъпи промяна в началния час на тест и интервю за длъжността „Управител” на Областен информационен център в гр. Кърджали.Допуснатите кандидати следва да се явят на тест на 09.11.2011г. в 15.00 часа в стая 9, етаж 2 в сградата на Бизнес инкубатор Кърджали

“Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма «Техническа помощ», съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие”
www.eufunds.bg


 Прочитания: 1850 пъти


2018-2024 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign