Панорамен изглед на Кърджали


Начало Новини

Близо 6 млн. лв. събра община Кърджали от местни данъци и такси

 10 Ноември 2011

Към 31 октомври т.г. общата събираемост от местни данъци и такси е 70 на сто спрямо заложения годишен план, съобщи Соня Табакова - началник отдел „Местни данъци и такси" в община Кърджали. Постъпленията в хазната от плащания за патент, данък сгради и данък МПС са 3 млн. лв. Около 2 милиона 500 хил. лв. са от такса битови отпадъци.
„Надяваме се до края на годината да бъдат събрани и останалите суми и да имаме 90 на сто изпълнение на плана. Отдаваме по-малката събираемост към момента на факта, че тази година е по-различна от предходните, тъй като има промяна в сроковете, а обикновено хората са свикнали да плащат в края на календарната година. Икономическата криза също затруднява данъкоплатците и все още има такива, които не са се издължили, въпреки че крайните срокове вече изтекоха”, коментира Табакова. Тя отново прикани гражданите да извършат плащанията си в най-кратките срокове, тъй като при всяко закъснение след крайния срок се начисляват лихви. Срещу некоректните платци ще бъдат предприети и действия, съгласно ЗМДТ и ДОПК за принудително събиране на стари и текущи задължения чрез органите на НАП и частни съдебни изпълнители.
През тази година за първи път се събира и т.н. туристически данък. Въпреки ниските ставки за община Кърджали постъпленията са слаби, коментира данъчният шеф и допълни, че собствениците на туристически обекти, задължени да плащат този вид данък, трябва да спазват реда и закона и да бъдат коректни платци.
Соня Табакова напомни на данъкоплатците, че 30 ноември е крайният срок, в който желаещите могат да подадат молби за освобождаване от такса битови отпадъци за 2012 година на имоти, които няма да бъдат ползвани през идната календарна година. Молбата се подава само при платени местни данъци за текущата 2011година.
Още снимки
 Прочитания: 2334 пъти


2018-2024 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign