Панорамен изглед на Кърджали


Начало Новини

Одобрено е второ приемно семейство в Кърджали

 18 Ноември 2011

Ново доброволно приемно семейство бе одобрено от „Комисията за детето” към Община Кърджали. Членовете на междуведомствения орган, председателстван от зам. кмета на Община Кърджали Елисавета Кехайова, подкрепиха единодушно кандидатурата на второто доброволно приемно семейство в общината. Социален работник от отдел “Закрила на детето” в Дирекция “Социално подпомагане”-Кърджали представи приемните родители, тяхната мотивация и професионални профили. Членовете на Комисията имаха възможност да се запознаят с подготвените материали и да зададат своите въпроси, свързани с приемното семейство. От изнесената информация стана ясно, че няма причини за отхвърлянето на кандидатурата им като приемни родители.
Специалистите от отдел „Закрила на детето” към Дирекция „Социално подпомагане” представиха и актуална информация за интегрирането на детето в първото приемно семейство одобрено от Комисията миналата година. Вече шести месец то живее при приемните си родители, чувства се конфортно и получава нужното внимание, обич и грижа от приемното си семейство.
В рамките на заседанието бяха гласувани и промени в поименният състав на Комисията за детето. В нея членуват 14 души, представители на Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни, отдел “Закрила на детето” към Дирекция „Социално подпомагане”-Кърджали, Регионалната здравна инспекция, общинска администрация и други институции, имащи отношение към профила на работа на Комисията.
След заседанието на Комисията, кметът на община Кърджали инж. Хасан Азис бе запознат с решението на членовете й, на базата на което той изпрати уведомление до директора на Дирекция „Социално подпомагане” в община Кърджали Красимир Ралев за издаване на Заповед за утвърждаване на второто приемно семейство.


 Прочитания: 2471 пъти


2018-2024 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign