Панорамен изглед на Кърджали


Начало Новини

Административен съд Кърджали обяви: Хасан Азис е законно избран

 21 Ноември 2011

Кърджалийският Административен съд потвърди Решението на Общинската избирателна комисия –Кърджали от 24.10.2011 год., с което решение, въз основа на получените данни от протоколите на СИК в община Кърджали, е обявен за избран за кмет на община Кърджали, на първи тур, Хасан Азис. Със същото решение на съда се осъжда ПП „ГЕРБ”, да заплати на Хасан Азис, направените от него деловодни разноски, възлизащи общо в размер на 5000.00/пет хиляди/ лева.
Решението на съда дойде след продължилото близо месец дело образувано по жалба на Политическа партия “ГЕРБ”, в която се твърди, че на 23.10.2011 год. в град Кърджали и в населените места в община Кърджали били допуснати драстични и груби нарушения на императивни разпоредби на Изборния кодекс/ИК/, които опорочили изцяло изборния процес, поради което определените и обявени резултати не отговаряли на действителната воля на избирателите.
В рамките на делото бе извършено и повторно преброяване на бюлетините за кмет на кандидатите Хасан Азис - от ДПС и Илия Илиев - от ГЕРБ при което броят на действителните гласове от 33 639 спаднаха на 32 827. Разликата от 1185 гласа е сборът от недействителните бюлетини за двамата кандидати. В крайна сметка след 14 дневно повторно ръчно преброяване на бюлетините, резултатът от невалидните бюлетини не повлия съществено на окончателния резултат, обявен от ЦИК.
Днешното Решение на Административен съд Кърджали подлежи на обжалване с касационна жалба в 7/седем/ - дневен срок от обявяването му пред Върховния административен съд.
Веднага след като получи решението на съда кметът Хасан Азис се отправи към общината, където бе посрещнат от общински служители, новоизбраните общински съветници и кметове на населите места, както и от представители на партиите, подкрепили го на вота.
„Благодаря на всички за втората наша победа. Потвърди се мнението ни, че който не може да губи един път, губи два пъти”. Това бяха първите думи на кметът на община Кърджали инж. Хасан Азис. Според него Кърджали е единственият случай в страната, когато управляващата партия се жалва от изборните резултати. „Всъщност ГЕРБ осъди ГЕРБ”, коментира още той и подчерта, че единствената институция, в която вярва е независимата съдебна система.
Влизайки в кабинета си, той покани всички го последват. Пред тях инж. Азис прочете и части от Решението на съда в което се казва:
„Така, в крайна сметка, след като прецени поотделно и в съвкупност всички събрани в хода на настоящото производството доказателства, съдът намира, че на проведените в община Кърджали на 23.10.2011 год. избори за избиране на кмет на община Кърджали, не са допуснати нито съществени нарушения изборния процес, които са се отразили на валидността на вота, нито съществени нарушения при отчитане на действителния вот, т.е. на действителния избор, които да водят до опорочаване на волята на избирателите и до промяна на вота, а оттам и до недействителност на изборния резултат, налагаща неговата отмяна.”Още снимки
 Прочитания: 1977 пъти


2018-2024 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign