Панорамен изглед на Кърджали


Начало Новини

Общественият съвет по социално подпомагане и услуги проведе заседание

 06 Април 2012

Първо заседание с обновен състав проведе вчера Обществения съвет по социално подпомагане и услуги към община Кърджали. Новите членове са определени със Заповед №309 от 2012 г. на Кмета на община Кърджали – инж. Хасан Азис, а председател е заместник кмета на община Кърджали Елисавета Кехайова.
В състава на обновеният Обществен съвет по социално подпомагане влизат представители на различни институции и неправителствени организации, сред които на общински съвет Кърджали в лицето на д-р Марин Мухтаров- член на Постоянната комисия по Здравеопазване и социални дейности, на общинска администрация Кърджали, представлявана от Нермин Мехмед – главен експерт в отдел „Социални дейности, здравеопазване, спорт и туризъм” и на отдел „Хора с увреждания и социални услуги” в дирекция „Социално подпомагане” в лицето на Иванка Латунова.
В състава на съвета влизат още представители на РЗИ, на общинските организации на Съюза на инвалидите и на Съюза на слепите, на Сдружение „Инициатива за развитие-Кърджали решава” и на Сдружение за психосоциална рехабилитация „Орфей”.
В дневният ред на заседанието бяха включени четири точки. Участниците разгледаха и приеха отчета за изпълнението на Годишния план за развитие на социалните услуги, заложени в Стратегията на община Кърджали за периода май 2011г. – април 2012 г. и обсъдиха и приеха годишен план за развитие на социалните услуги, заложени в Стратегията на община Кърджали за периода май 2012г. – април 2013 г.
В рамките на заседанието бе приета и общинската програма за повишаване информираността на рисковите групи по отношение на негативните последици за развитие на децата, отглеждани в институции.
В точка «Разни» вниманието бе съсредоточено върху обсъждането и приемането на плана за работа на Обществения съвет по социално подпомагане и услуги за периода май 2012 г. – април 2013г.


 Прочитания: 2395 пъти


2018-2024 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign