Панорамен изглед на Кърджали


Начало Новини

Обръщение на кмета инж. Хасан Азис за Деня на земята

 18 Април 2012


УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ,

В дните от 26 март до 22 април 2012 година, Община Кърджали за пореден единадесети път се включва в международната кампания, посветена на честването на Деня на Земята - 22 април. За тези години превърнахме в традиция Нашия град да участва и дава своя принос за по-чиста и здравословна околна среда, за съхраняване на живота на планетата. Ние спазваме благородната цел на кампанията за запазването на природата и се борим с глобалното изменение на климата.

Всяка година Денят на Земята отбелязва годишнината от създаването на съвременното екологично движение през 1970 г. Денят на Земята е най-големият нерелигиозен празник в света, отбелязван от над един милиард души и провеждащ се в повече от 192 държави с различни мероприятия, насочени към опазване на планетата Земя. Денят на Земята е ключова възможност за всички нас, хората и институциите да обединим усилията си за създаването на световна „зелена икономика”. Нашите съвместни усилия днес ще бъдат признати от бъдещите поколения като повратна точка.

Изменението на климата засяга не само природата, а и нашето здраве, всекидневие, икономика и култура. Учените са единодушни, че тенденцията към затопляне на климата не може да бъде спряна, но нашите общи усилия за намаляване на емисиите на парникови газове в атмосферата, могат да забавят този негативен процес, което да предостави на биологичните системи и на човешкото общество повече време за адаптация.

„Милиард действия в зелено” е най-голямата екологична кампания в света, която вдъхновява и поощрява хората от всички националности, отделни индивиди и големи корпорации да извършат действие, което да помогне за намаляване на въглеродните емисии и да насърчава устойчивото развитие. Каквото и да е действието, Денят на Земята е чудесен повод Ние да допринесем възможно най-много в почистването и освежаването на района в който живеем, за да стане град Кърджали още по-слънчев и по-красив, и за да има с какво да се гордеем. Всички инициативи заедно не само ще окажат въздействие върху околната среда, но и ще покажат силата на малките всекидневни индивидуални действия в „зелено”.

Нашата община за пореден път участва в тази кампания и организира различни прояви, под традиционното мото “Кърджали - чист и красив”.

Нека всеки от нас се огледа в обкръжаваща ни среда и с общи усилия направим Нашия град още по-зелен и по-приветлив.

Нека запазим природата чиста!
Каня всички

Кмет на Община Кърджали:
/Инж. ХАСАН АЗИС/


 Прочитания: 1672 пъти


2018-2024 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign