Панорамен изглед на Кърджали


Начало Новини

Приемна грижа "И аз имам семейство"

 24 Април 2012

ПРИЕМНА ГРИЖА
„И АЗ ИМАМ СЕМЕЙСТВО”

ВСЯКО ДЕТЕ СЕ НУЖДАЕ ОТ СЕМЕЙСТВО.
ЗАЩО ТОВА СЕМЕЙСТВО ДА НЕ БЪДЕ
ВАШЕТО?
Дайте шанс на едно нуждаещо се дете за дом и семейна топлина!

Какво е ПРИЕМНА ГРИЖА?
- приемната грижа е осигуряване на временна грижа в семейна среда за деца, които поради различни причини не могат да живеят със собствените си семейства.Тя означава да се грижиш за дете в своя собствен дом.

СТАНИ ПРИЕМЕН РОДИТЕЛ!
Приемната грижа е доброволна и професионална.
Доброволните приемни родители получават месечна парична помощ съобразена с възрастта на детето.
С професионалните приемни родители се сключва трудов договор с всички произтичащи от това права и задължения, и месечна парична помощ съобразена с възрастта на детето.
Приемен родител може да стане всяко лице навършило пълнолетие при условие, че има в сърцето и дома си място за дете.
Екипа по приемна грижа към Община Кърджали призовават всички съграждани, които могат да отворят домовете и сърцата си за едно нуждаещо се дете.
За повече информация се обърнете към екипа по приемна грижа към проекта „И аз имам семейство” в сградата на Дирекция социално подпомагане етаж 3 стая 320, тел. 2 27 15 или на електронна поща: priemimekj@abv.bg.
Отвори сърцето си за дете в нужда!


 Прочитания: 1701 пъти


2018-2024 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign