Панорамен изглед на Кърджали


Начало Новини

Отвори сърцето си за дете в нужда!

 24 Април 2012

Вече трети месец в община Кърджали се реализира проект „И аз имам семейство” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, схема за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG051РО001-5.2.11 „Приеми ме”, съфинансиран от Европейския социален фонд на Европейския съюз, изпълняван от Агенция за социално подпомагане чрез дирекция „Закрила на детето”.
Проектът предоставя социалната услугата „приемна грижа” под формата на професионална, доброволна и заместваща грижа. Всеки кандидат за приемен родител може да прецени коя от тях да избере, в зависимост от социалния си статус, натовареност и желание да бъде приемен родител. Средствата които се отпускат по проекта са заложени във финансова рамка. Назначените професионални приемни родители ще получават трудово възнаграждение и средства за издръжка на детето според възрастта му, доброволните приемни родители – средства за издръжка според възрастта им. Освен тези средства, по проекта се предлагат подкрепящи социални услуги на приемните семейства като обучение, напътствия и информация.
Ако решите да кандидатствате за приемен родител, може да потърсите повече информация от назначения екип по приемна грижа в сградата на Дирекция Социално подпомагане, стая 320 на 3 етаж от 8 до 17 часа, тел. /0361/ 2 – 27 - 15 или на електронен адрес: priemimekj@abv.bg. Социалните работници Дафина Димитрова и Себахат Исмаилова – Мустафа ще ви предоставят пълната информация за условията и реда за кандидатстване, процеса за подбор на кандидатите.

Дайте шанс на едно нуждаещо се дете за дом и семейна топлина! Прочитания: 1514 пъти


2018-2024 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign