Панорамен изглед на Кърджали


Начало Новини

Ден на Диалога между законодателната и местната власт

 21 Септември 2012

На 24 септември в общините областни центрове ще се проведе традиционният Ден на диалога между законодателната и местна власт, организиран от Национално сдружение на общините в Република България. Темата на дискусиите тази година е „Подобряване на средата за развитие на общините през 2013 г.
В Деня на диалога тази година ще си дадат среща среща кметовете и общинските съветници от новия мандат на местната власт с депутатите от 41-то Народно събрание, чиито мандат изтича през следващата година. Общините ще имат възможност да представят пред народните представители своите притеснения и идеи за подобряване на работата си, а дискусиите, които ще се проведат са с два специфични акцента.
Първият е свързан с финансово-икономическата криза, която изправи общините пред сериозни предизвикателства и чието решаване изисква подкрепа, включително и чрез законови промени, а вторият - голямата реформа във водния сектор. Тя ще засегне в много голяма степен местната власт и гражданите.
Денят на диалога ще протече на всички места при един и същи дневен ред. В него са включени четири точки, сред които промени в законодателството за местните финанси и очаквания на общините по макрорамката на бюджета за 2013 г.
По установената традиция, домакинството на срещите се поеме от общините - областни центрове. В Кърджали Деня на диалога ще бъде открит в понеделник 24 септември от 11 часа в Бизнес инкубатора.
Срещите са отворени за представителите на медиите, а към представителите на неправителственият сектор НСОРБ е отправило специални покани за участие.
Денят на диалога се провежда от 1998 г. насам. Форумите, се провеждат по еднакъв дневен ред, подготвен с аргументирани материали от НСОРБ и са посветени на въпроси от изключителна важност за местното самоуправление, както и на очакваните от общините, законодателни промени за следващата година.
Сред темите на Деня на диалога отразяващи приоритетите и развитието на местното самоуправление през годините са
„Подобряване на взаимодействието между републиканския и общинските бюджети” през 1999 г., „Разширяване на ресурсните възможности на общините” през 2001г., “Развитие на европейски тип местни финанси” през 2009г. и др.
Основният и най-важен резултат от ежегодното провеждане на Деня на диалога е постигнатата традиция на открита и честна дискусия, което позволява по-добро разбиране на позициите на двете страни. Депутатите получават ясна представа за общинските проблеми и очаквания, пречупени през спецификата на конкретния избирателен район, а общините – за националните приоритети и предстоящите задачи на Парламента. Резултатите от дискусиите се обобщават и приемат от Управителния съвет на НСОРБ и са в основата на програмата на Сдружението за следващата година.


 Прочитания: 1527 пъти


2018-2024 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign