Панорамен изглед на Кърджали


Начало Новини

МРРБ представя Проект „Енергийно обновяване на българските домове” в Кърджали

 25 Септември 2012

Министерство на регионалното развитие и благоустройството ще представи проект BG161РО001-1.2.01-0001 „Енергийно обновяване на българските домове” в град Кърджали. Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Регионално развитие“ 2007 – 2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски фонд за регионално развитие.

Участие в официалното представяне на проекта ще вземат представители на дирекция „Жилищна политика” в МРРБ, на община Кърджали, както и представители на Проектния мениджър за Южен централен район и на Фонда за жилищно обновяване.

Целта на проекта „Енергийно обновяване на българските домове” е осигуряване на по-добри условия на живот за гражданите в многофамилни жилищни сгради в градските центрове чрез повишаване на качеството на жизнената среда и изпълнение на мерки за енергийна ефективност. Той обхваща 36 градски центрове и е с продължителност три години (2012-2015 г.). Общият размер на безвъзмездната финансова помощ възлиза на 50 млн. лв.

Информационни дни по проекта в град Кърджали ще се проведат в периода 27-29 септември 2012 г. на следните локации:

27 септември 2012 г. (четвъртък)
Пред сградата на община Кърджали от 15 до 19 часа
28 септември 2012 г. (петък)
Ж.к. „Възрожденци“ (на светофара до моста) от 15 до 19 часа
29 септември 2012 г. (събота)
Пред Културния дом от 10 до 14 часа


 Прочитания: 1508 пъти


2018-2024 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign