Панорамен изглед на Кърджали


Начало Новини

ОИЦ-Кърджали организира изнесени приемни в общините

 26 Септември 2012

Областният информационен център – Кърджали започва поредица от изнесени информационни дни в седемте общини на област Кърджали. Първият приемен ден ще се състои на 27.09.2012 година в заседателната зала на община Кирково от 10.00 часа. На посетителите ще бъде предоставена информация за отворените в момента процедури за кандидатстване, данни за дейността на центъра и рекламни брошури.
Чрез задаване на преки въпроси към представителя на ОИЦ , всеки може да се възползва от възможността да получи компетентен и бърз отговор по интересуващата го програма. Когато въпросът е от компетенцията на Управляващия орган на Оперативната програма , бенефициентите ще получат писмен отговор.
Центърът започна работа в началото на 2012 година и вече регистрира интерес от страна на различни граждани и обществени организации.. Създаден е по проект на Община Кърджали „Изграждане на Областен информационен център в гр. Кърджали”, Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG161РО002-3.3.02-00012-С0001 по Оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.
Информационният ден е открит за медии.Проект „Създаване на областен информационен център в гр.Кърджали” № BG161PO002-3.3.02-00012-С0001 , финансиран от Оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие Прочитания: 1429 пъти


2018-2024 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign