Панорамен изглед на Кърджали


Начало Новини

На 28 септември ОИЦ-Кърджали организира приемен ден в Ардино

 27 Септември 2012

Областният информационен център – Кърджали започва поредица от изнесени информационни дни в седемте общини на област Кърджали. Приемният ден в Ардино ще се състои на 28.09.2012 година от 11.00 часа в заседателната зала на общината. На посетителите ще бъде предоставена информация за отворените в момента процедури за кандидатстване, данни за дейността на центъра и рекламни брошури.
Присъстващите на срещата ще имат възможност да задават конкретни въпроси към представителя на ОИЦ и да получат компетентен и бърз отговор. Когато въпросът е от компетенцията на Управляващия орган на Оперативната програма , бенефициентите ще получат писмен отговор.
Центърът започна работа в началото на 2012 година и вече регистрира интерес от страна на различни граждани и обществени организации.. Създаден е по проект на Община Кърджали „Изграждане на Областен информационен център в гр. Кърджали”, Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG161РО002-3.3.02-00012-С0001 по Оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.
Информационният ден е открит за медии.
Проект „Създаване на областен информационен център в гр.Кърджали” № BG161PO002-3.3.02-00012-С0001 , финансиран от Оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.


 Прочитания: 1336 пъти


2018-2023 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign