Панорамен изглед на Кърджали


Начало Новини

Въпроси на превенцията срещу природни бедствия и аварии дискутираха на семинар

 28 Септември 2012

Образователен семинар-дискусия на тема „Политики и практики на превенция срещу природни бедствия и аварии” се проведе днес от 10 часа в Бизнесинкубатора в Кърджали. Това е една от проявите в рамките на тридневния Европейски екологичен фестивал „Зелена вълна – 21 век”, чиито организатори са Европейска комисия, фондация „Европейски екологичен фестивал“ и община Кърджали.
Гости на форума бяха евродепутатът Метин Казак, един от инициаторите фестивалът да се провежда в Кърджали и народният представител и председател на Комисията по околната среда и водите към 41-то Народно събрание Искра Михайлова.
Семинарът бе открит от кмета на общината инж. Хасан Азис. В изказването си пред участниците той изтъкна, че за съжаление през последните години страната ни е имала няколко случая, в които се е поставяла и темата за превенцията при бедствия и за това тя е толкова актуална към днешна дата. „Като представители на местната власт ние постоянно сме поставени пред тази тематика. Снощи кметове от района на Перперек също поставиха въпроса по отношение на превенцията на обезопасяване на язовирите в този район. Надявам се в този семинар ние да конкретизираме нашите отговорности и действията като отделни институции.”, каза инж. Азис.
Народният представител Искра Михайлова пожела ползотворна работа на участниците в семинара. „Поздравявам организаторите за прекрасната инициатива и изключително амбициозната програма и за избора на Кърджали за град домакин. Кърджали е точното място, където може да се говори на екологична тема, просто защото тук и местната власт, и гражданите, и бизнеса и неправителственият сектор са ангажирани с проблемите на екологията и са го доказвали нееднократно. Удоволствие е винаги когато се дойде в този град да се види какво се е случило, а тук винаги се случва нещо добро. По отношение на днешната кръгла маса аз се радвам и приветствам избора на тема, въпреки че тя не е обичайна за такъв екологичен форум. Тя стои на вниманието на цялата екологична общественост не само в България, но и в света. Буквално вчера на заседанието на комисията бе поставена на разглеждане новата стратегия за развитие на Водния сектор в България .За съжаление почти първата встъпителна констатация на тази стратегия гласи, че на нас ни предстоят години на екстремни поведения на нивото на водите на България. Ще има години и сезони на големи води, което предполага наводнения, но ще има и периоди на засушавания. Безспорно при такива констатации, подкрепени от изследвания както на български и световни учени, трябва да знаем какво да бъде поведението на всяка една от страните в нашето общество. Страните от световната общност полагат усилия, ние се опитваме да предотвратим максимално промените на климата, но политическите усилия не винаги се увенчават с успех и те предполагат действително участие на цялата световна общност. Затова ние трябва да сме подготвени за измененията на климата”. Това каза пред участниците във форума председателката на парламентарната екологична комисия Искра Михайлова. Тя запозна участниците с готвените промени в законодателството, засягащо водния сектор като се спря на отделни казуси, свързани с регулиране и контрола върху водите, тяхната чистота, стопанисването им.
Обръщение по време на семинара направи и евродепутатът Метин Казак: „Радвам се на големия интерес и на изключително компетентното представяне на участниците в тази дискусия. Надявам се, че наистина тя да бъде полезна и да има принос за всички, а и ние като представители на местната и законодателна власт ще извлечем максимална полза от това което чуем и видим днес.”
По време на първата сесия от обучителния семинар бяха посочени практически мерки и действия при земетресения, наводнения и пожари – състояние на подготовка и информационна обезпеченост на населението в критична среда. Бяха подчертани и различни решения по тези казуси по света, както и възможностите на България да се възползва от тях.
Невена Мандаджиева, експерт в политическия кабинет на Министъра на отбраната и съучредител на Софийски форум за сигурност презентира резултатите от Националната конференция "Превенция, управление и преодоляване на последствия от кризи”, провела се на 17 май 2012 г. в гр. София.
В своята презентация Ясен Сливенски, Директор на Дирекция „Мениджмънт на бедствията”към Национален съвет на БЧК, формулира изводи от участието на БЧК в действия при оказване на помощ на населението в бедствени ситуации. В доклада си той се спря подробно на ролята на силите на БЧК при преодоляване на кризите след наводнението в село Бисер и земетресенията в Перник. Специално внимание Сливенски обърна на нуждата от добро координиране между различните институции по време на бедствените ситуации.
Димитър Разкалински, Началник сектор "Ук и ОМП", община Кърджали направи презентация на тема „Действия на хората в неравностойно положение при кризисни ситуации. Опитът на община Кърджали”. Той изтъкна голямата необходимост от обучението на тези хора, тъй като повече от тях не са на работа и не са обхванати от различните структури, които съществуват по институции и фирми. За тази цел община Кърджали е издала специална брошура за правила за действия при възникване на бедствени ситуации, която е раздадена на всичките 3500 членове на Съюза на инвалидите.
Модератор на първата сесия бе председателят на Съвета на фондация ”Европейски екологичен фестивал” Цвета Цветанов.
Темата на втората сесия на форума бе „Рисковете от природни бедствия в България. Сегашно състояние на управлението на катастрофични рискове”. Неин водещ беше Марк Босани, Великобритания, Коалиция за климата – България.
Темите, които бяха поставени на дневен ред бяха свързани с оценка на рисковете от природни бедствия в България – наводнения, свлачища, земетресения, рискови зони; Земетръсна опасност и намаляване на сеизмичния риск; Готовност на въвлечените в процеса на управление на рисковете институции; Наблюдение и оценка на причини за наводненията в България; Проблеми на оценката и управлението на риска и ролята на правителството в управлението на катастрофичните рискове.
В презентацията си началник-сектор "План за управление риска от наводнения", Министерство на околната среда и водите Гергана Георгиева говори за Плана за управление и риска от наводнения в Източно-Беломорския район: басейна на река Арда.
Други лектори на семинара, които също представиха свои презентации и доклади, бяха Проф. Бойко Рангелов, Минно-геоложки университет "Св. Иван Рилски" - София, специалист сеизмолог, Ген. Кирил Цветков, председател на Асоциацията на Сухопътните войски на България, Проф. Лъчезар Филипов, Ръководител секция "Астрофизика на високите енергии", Институт за космически изследвания и технологии, БАН.
Темите, които представиха бяха свързани със земетръсната опасност в България, превенцията при защита от бедствия, програмата за глобален мониторинг на околната среда и сигурност, климатичните промени и как те засягат България.
По време на семинара бяха прожектирани и филми с образователна и превантивна цел срещу природни бедствия и аварии, специализирани продукции на водещи европейски и български медии, институции и неправителствени организации, участвали в изданията на Европейския екологичен фестивал „Зелена вълна - 21 век" за филми и телевизионни програми, посветени на екологията и опазването на околната среда.

Още снимки
 Прочитания: 2083 пъти


2018-2023 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign