Панорамен изглед на Кърджали


Начало Новини

П О К А Н А № 16

 02 Ноември 2012

П О К А Н А
№ 16

На основание чл.23, ал.4 от Закона за местното самоуправление и местната администрация


С В И К В А М


На 8.11.2012 г. /четвъртък/ от 9.30 ч. в голямата зала на „Бизнес инкубатора” заседание при следния
Проект!

Д Н Е В Е Н Р Е Д:

1. Преразглеждане на Решение №238 по Протокол №14 от заседание на Общински съвет – Кърджали, проведено на 12.10.2012 г.
2. Даване на съгласие за предоставяне на безлихвен заем на “Пазара на производителите - Кърджали” ЕАД град Кърджали.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ –
К Ъ Р Д Ж А Л И: …………………..
/Р. МУСТАФА/


 Прочитания: 1564 пъти


2018-2024 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign