Панорамен изглед на Кърджали


Начало Новини

Прессъобщение

 05 Ноември 2012

На 06.11.2012г. от 15:20 часа Общинско радио Кърджали ще излъчи в рубриката „Европа и ние” петото от поредица предавания на теми, свързани с Кохезионната политика на Европейския съюз, Оперативните програми и възможностите за финансиране в България.
То има за цел да даде повече информация за две от седемте Оперативни програми на Република България, финансирани от Структурните и Кохезионния фондове на ЕС , а именно Оперативна програма „Транспорт” 2007-2013 и Оперативна програма „Техническа помощ”.
Поредицата от 15 предавания се подготвя от екипа на Областен информационен център – Кърджали и се реализират по проект с регистрационен номер 0066-ДКЖ-3.3 ”Създаване на областен информационен център в гр. Кърджали”, Договор за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161PO002-3.3.02-00012-C0001, който се финансира по Оперативна програма „Техническа помощ" по процедура "Изграждане и функциониране на областни информационни центрове".

www.eufunds.bg
“Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма «Техническа помощ», съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие”


 Прочитания: 1048 пъти


2018-2020 © Община Кърджали, Всички права запазени. Webdesign