Панорамен изглед на Кърджали


Начало Новини

Изнесен приемен ден проведе в Крумовград ОИЦ-Кърджали

 01 Ноември 2012

На 31.11.12 година от 10.00 часа в община Крумовград бе проведен изнесен приемен ден. Експертът Кадир Мустафов запозна желаещите с отворените програми и мерки, по които могат да кандидатстват младите хора. Приемът премина успешно, интерес са проявили 23 жители на общината.

На срещите жителите на общините могат да задават въпроси,които се отразяват и се изпращат за компетентни отговори към Управляващите органи на съответната оперативна програма.

Изнесените приемни дни ще продължат и в другите общини на областта , такъв ще бъде проведен и в с.Перперек община Кърджали.
Областният информационен център е изграден по проект на Община Кърджали „Създаване на Областен информационен център в гр. Кърджали”, Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG161РО002-3.3.02-00012-С0001, който се финансира от Оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.


 Прочитания: 1519 пъти


2018-2024 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign