Панорамен изглед на Кърджали


Начало Новини

ОИЦ-Кърджали организира изнесени приемни дни в общините на област Кърджали

 27 Ноември 2012

Областният информационен център – Кърджали продължава поредицата от изнесени информационни дни в седемте общини на област Кърджали. Приемният ден в Момчилград се провежда днес в заседателната зала на общински съвет-Момчилград. За срещите в Черноочене и Джебел са определени съответно датите 28.11.2012 година в сградата на община Черноочене и 30.11.2012 в сградата на община Джебел от 10.00 до 16.00 часа. На посетителите ще бъде предоставена информация за отворените в момента процедури за кандидатстване, данни за дейността на центъра и рекламни материали на отделните Оперативни програми.
Присъстващите на срещата ще имат възможност да задават конкретни въпроси към представителите на ОИЦ и да получат отговори на място.
Центърът започна работа в началото на 2012 година и вече регистрира интерес от страна на различни граждани и обществени организации. Tой е част от мрежата от 28 информационни центрове за популяризиране на Кохезионната политика на Европейския съюз. Създаден е по проект на Община Кърджали „Създаване на Областен информационен център в гр. Кърджали”, Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG161РО002-3.3.02-00012-С0001 по Оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.
Информационният ден е открит за медии.

Проект „Създаване на областен информационен център в гр.Кърджали” № BG161PO002-3.3.02-00012-С0001 , финансиран от Оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.
 Прочитания: 1534 пъти


2018-2024 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign