Панорамен изглед на Кърджали


Начало Новини

Кърджали – зелен и атрактивен, град на икономическа активност, устойчив и интегриран

 27 Ноември 2012

Кърджали – зелен и атрактивен град, град на икономическа активност, устойчив и интегриран. Това е визията на областния център на Източните Родопи през следващите 10 години.На обществена дискусия в Бизнесункубатора бяха представени окончателните варианти на трите зони – социална, публична и индустриална, които ще бъдат приоритет в Интегрирания план за възстановяване и развитие на градска среда в Кърджали през периода 2014-2020 на ЕС.В обсъждането участваха зам.- кметът инж. Васил Бобеков, гл. арх. Петя Назърова, специалисти от общинска и областна администрация, представители на бизнеса и неправителствения сектор, граждани и журналисти. Проектът е много важен, защото ще послужи като основа за развитие на община Кърджали през следващия планов период на Евросъюза. Представяме окончателните варианти на трите зони с техните параметри, така както бяха обсъдени по време на предварителните дискусии и последвалото редуциране, за да могат да отговарят най –пълно на изискванията на оперативната програма и управляващия орган, коментира в началото на дискусията арх.Петя Назърова. От „ Е Авангард проект” ЕООД запознаха присъстващите с очертанията и обхвата на зоните – публична / Централна градска част, Парк „Арпезос Север” и „Арпезос Юг” , парк „Простор”, парк „Горубсо” и южната част на кв. Боровец/, социална / кв. Възрожденци / и икономическа / Индустриална зона- изток/. Визията на Кърджали за следващите години е градът да се развие като производствен, интегриращ и туристически център. Това включва насърчаване създаването на нови модерни индустрии, изграждане на пречиствателна станция, подходяща пътна инфраструктура и комуникации, заетост и икономическа активност на всички общности. Работата по изготвянето на Интегрирания план на Кърджали продължава. Предложените зони ще бъдат внесени за разглеждане в комисиите на местния парламент, след което трябва да бъдат утвърдени от управляващия орган по програмата. На следващ етап предстои разработване и на конкретните проектни идеи. Общественото обсъждане се състоя в рамките на проект BG161PO001/1.4-07/2010/017 "Подготовка на интегриран план за градско възстановяване и развитие град Кърджали“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.Още снимки
 Прочитания: 1787 пъти


2018-2024 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign