Панорамен изглед на Кърджали


Начало Новини

Отчуждават се земи по трасето до регионалното депо за отпадъци

 29 Ноември 2012

Стартира процедурата по отчуждаването на части от имоти попадащи в землищата на селата Глухар и Горна Гледка, община Кърджали, за нуждите на новото трасе на пътя до регионалното депо за управление на отпадъците. Отчуждаването на имотите става със заповед на кмета, която може да бъде обжалвана в 14 дневен срок и публикувана на интернет страницата на община Кърджали.
Ако няма възражения по изготвените оценки те ще бъдат заплатени на съответните собственици или техни наследници, каза зам.-кметът на община Кърджали инж. Васил Бобеков.
Той допълни, че първо трябва да завърши тази процедура, за да може да има разрешение за строеж за цялото трасе. Има изготвен проект и всичко е готово да се работи по него.
Общата стойност, на която са оценени отчуждените части от имоти за изграждането на новото трасе е 3 775 лв. Левовата равностойност е за части от 15 имота, които попадат в границите на новия път. Обезщетенията са за части от ниви, от широколистна гора и естествена ливада. Най-голямото обезщетение е в размер на 972 лева и то е за 1525кв. м. от близо седем декарова нива, девета категория.
Съвсем наскоро Община Кърджали получи безвъзмездно правото на собственост върху местен път, разположен в землището на с. Глухар с решение на МС от 14 ноември т.г.. Теренът от 379 кв. м бе необходим за изграждането на ново шосе до регионалното депо за управление на отпадъците.
Очаква се новото трасе на пътя до регионалното депо за управление на отпадъците да бъде готово преди самото депо. Към момента се работи по изпълнението само на Лот 2 по проекта за депото а именно рекултивация на старото сметище.
Очаква работата по лот 2 да приключи през април 2013 година.


 Прочитания: 1759 пъти


2018-2024 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign