Панорамен изглед на Кърджали


Начало Новини

Вашето мнение е от значение!

 30 Ноември 2012

Във връзка с проект „Подготовка на интегриран план за градско възстановяване и развитие град Кърджали”, в изпълнение на Договор BG 161PO001/1.4-07/2010/017, които се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие, екипът на проекта отправя покана към всички да се включат в „Анкета приоритетни зони за въздействие и визия на гр. Кърджали”.
Своето мнение за по-доброто развитие на Кърджали можете да дадете на сайта на Община Кърджали. Анкетата е публикувана в раздел „Актуално”.
Крайният срок за попълването й е 5 декември 2012г.


 Прочитания: 1757 пъти


2018-2024 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign