Панорамен изглед на Кърджали


Начало Новини

Изнесени приемни на ОИЦ-Кърджали в Момчилград, Черноочене и Джебел

 30 Ноември 2012

ОИЦ - Кърджали проведе изнесени приемни дни в общините Момчилград, Черноочене и Джебел. Експертите запознаха посетителите с отворените програми и мерки, по които могат да кандидатстват. Засилен интерес към работата на центъра проявиха представители на местната администрация и читалищните секретари. Споделено бе мнението, че успехът на малките общини зависи от инициативността и информираността на местната общност и от начина на организация на цели и приоритети. Бяха раздадени материали по конкретните оперативни програми.
В рамките на проведените срещи бяха дискутирани условията и изискванията за разработване на проектни предложения, както и необходимостта от обучения на съответните бенефициенти. Голяма част от присъствалите задаваха въпроси, свързани с отделни процедури на оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, както и по различни мерки на Програма за развитие на селските райони. На въпросите отговаряха служителите на ОИЦ.
ОИЦ Кърджали е част от мрежата от 28 информационни центрове за популяризиране на Кохезионната политика на Европейския съюз. Създаден е по проект на Община Кърджали „Създаване на Областен информационен център в гр. Кърджали”, Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG161РО002-3.3.02-00012-С0001 по Оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.Проект “Създаване на областен информационен център в гр.Кърджали”№ BG161PO002-3.3.02-00012-С0001 , финансиран от Оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Още снимки
 Прочитания: 1487 пъти


2018-2024 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign